ŘÍJEN - Funkce zeleně

Průzkum máte hotový. Jde se dál bádat!


 

Tak co, jak to šlo? Jak se daří? V září jste s žáky vpluli do tématu veřejná zeleň. Je skvělé, že jste prozkoumali zelené plochy v obci a chcete je pomoci zlepšit. Aby to ale považovali za důležité i ostatní lidi v obci, a hlavně na úřadě, musíte jim dokázat, že nejen, že máte rádi přírodu, ale že se v ní i vyznáte, že jste odborníci.

Vyzkoušejte si, jak zeleň ve vaší obci funguje, abyste mohli ostatním předložit vlastní data a důkazy. Opravdu snižuje teplotu a zvyšuje vlhkost? Je vážně pravda, že stromy, keře i další rostliny pomáhají zadržet vodu v půdě, aby se vsákla a neodtekla do kanálu? Jak je to s tím sekáním trávníku? Získejte znalosti, plánujte, analyzujte, vyvozujte závěry a přemýšlejte nad tím, co je třeba zachovat a co by šlo zlepšit.

Zadání na říjnové zkoumání najdete zde. Užijte si bádání!

Hanka Svobodová

P.S.: Žádosti o financování ze SFŽP se podávají do 30. října 2020. Máte tedy ještě čas. Promyslete,  zda letos chcete žádat o peníze a co konkrétně byste s žáky chtěli se zelení ve vaší obci dělat, prodiskutujte to se zástupci obce. Držíme Vám palce!

P.S.1: Pokud si přejete, aby k Vám na jaře přijel odborník z TEREZY, žáci mu prezentovali své návrhy na zvýšení biodiverzity a podílu zeleně ve vaší oblasti a on jim dal zpětnu vazbu a doporučení, pošlete za září fotku alespoň jedné myšlenkové mapy na téma Funkce zeleně a jednu fotku pětilístku na email hana.svobodova@terezanet.cz. Na konci října prosím zašlete jednu krátkou prezentaci žáků, kde budou výsledky jejich výzkumů, fotky i souvislosti, které se dozvěděli. Děkujeme moc.


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!