ŘÍJEN - Pixel vody je tu!

Letos se v Tématu roku zaměřujeme na vodu a sucho v krajině.


Abyste se i vy mohli pokusit kousek svojí krajiny zlepšit, měli byste ji nejdřív důkladně prozkoumat a zjistit, jestli někde u vás voda chybí, nebo možná po velkých deštích přebývá, jak je o ni pečováno, případně jestli se s ní plýtvá… 

K průzkumu využijete satelitní či letecké snímky, ale vydáte se i do terénu. Pro starší žáky jsou připravené úkoly pro zkoumání z výšky, pro ty menší spíše zkoumání zblízka. Ale jestli si vyzkoušíte oba úkoly a navíc se rozhodnete zlepšovat i své novinářské dovednosti, to už záleží jen na vás.

 

Budeme rádi, když nám o tom, jak jste zkoumali a co jste objevili, dáte vědět. Stáhněte si pracovní list Náš plán a naplánujte si své zkoumání společně v týmu.

Napište nám pár vět o plánování vašeho projektu, pošlete fotku, ptejte se, sdílejte zajímavé zdroje.Těšíme se!

Marie, Vendula, Honza a Lukáš

Máte dotazy nebo nám chcete něco poslat? Napište na marie.polanska@terezanet.cz.


Aktivita na ŘÍJEN - Pixel vody je tu!

Zkoumejte z výšky

Prozkoumejte své okolí s pomocí satelitních nebo leteckých snímků. Postupujte podle úlohy Primární a finální mapa zemského povrchu z části DPZ Manuálu GLOBE, případně podle pracovního listu Výběr stanoviště z kapitoly Vegetační pokryv.

Ve svém okolí vymapujte plochy s různým pokryvem a při terénním průzkumu přemýšlejte, kde by mohl být nějaký „vodní problém“. Máte u vás sucho nebo jste zažili povodně, třeba z přívalových dešťů? Kde a jak se problém projevil?

Kde získáte satelitní snímek? Použijte Sentinel Hub Playground, kde si můžete najít vaše území a zvolit si i konkrétní datum, kdy byl snímek pořízen. Ve svislé liště v levé části obrazovky si potom můžete vybrat snímek v pravých barvách (Natural color) nebo pro lepší zvýraznění vegetace a vodních ploch Color Infrared.

Zkoumejte zblízka

Stáhněte mapu svého okolí, které chcete prozkoumat z webu mapy.cz. Nejlépe vrstvu základní mapa, aby vás nerušily další značky. Mapu prozkoumejte, zorientujte se a vydejte se ven. Ve svém okolí se dívejte po místech, kde se něco děje s vodou. Když najednou naprší hodně vody - kde se může vsáknout a kde musí někam odtéct? Kam, co se s ní děje dál? Když nebude pršet - kde bude sucho a kde bude zásoba vody „na horší časy“?

Při mapování využijte aplikaci GLOBE Observer. S její pomocí přímo v terénu vyfotíte jednotlivé plochy a jednoduše odešlete do databáze GLOBE. Na instruktážní video se podívejte přímo zde (lze vložit české titulky v nastavení videa).

Staňte se reportéry

Vidíte problém sucha stejně jako vaši spolužáci, rodina nebo sousedé? Jak to zjistit? Uspořádejte krátkou anketu mezi obyvateli vaší obce a zeptejte se, jak vnímají problém sucha.

Tipy, jak připravit anketu, najdete v brožurce Vodní výzva nebo na webu www.mojeanketa.cz.

Kompletní metodiku i jak se zapojit do Mladí reportéři pro životní prostředí najdete na webu.


►Chcete více inspirace?

Nebyli jste na semináři nebo si chcete znovu osvěžit informace k DPZ a k problematice vody v krajině? Stáhněte si prezentace:
Země z vesmíru od odborníka dálkový průzkum Země Lukáš Holmana z ESERO  a 
Sucho v krajině od hydrobiologa a člena výboru České limnologické společnosti Martina Rulíka z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

Zapojte se do Climate Detectives! Pokud pro váš projekt využijete satelitní nebo letecké snímky a bude se nějak zabývat problematikou klimatu, která s vodou v krajině i ve městech úzce souvisí, přihlaste ho do soutěže. Vyhodnoťte problém a pokuste se nalézt řešení jak ho zmírnit, upravit nebo dokonce vyřešit. Přihlášené týmy se můžou těšit na podporu evropských vědců z oboru klimatologie a pozorování Země. 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!