Jak vyučovat o kvalitě životního prostředí v ČR

Posvítíme si na problematiku kvality životního prostředí a jak toto téma představit studentům středních škol.

Jak vyučovat o kvalitě životního prostředí v ČR

Srdečně zveme všechny zájemce na mimořádný seminář "Jak vyučovat o kvalitě životního prostředí v ČR na středních školách aktivizačními metodami"

Seminář zrušen.
Seminář uskutečníme v náhradním termínu na podzim 2020. 
Děkujeme za pochopení.

Kdy: 23. – 24. 3. 2020
​Kde: TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1, 110 00
Přihlášky: Eliška Ryslová, eliska.ryslova@csop.cz, tel. 222 516 115 

Rámcový program semináře: 

Na semináři vás seznámíme s principy badatelsky orientované výuky. Na vlastní kůži si vyzkoušíte badatelské lekce vytvořené samotnými učiteli, a nabídneme vám širokou paletu vzdělávacích materiálů a tipů do výuky. Součástí semináře bude i debata s hydrobiologem doc. RNDr. Martinem Rulíkem, PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

23.3. 17:00 - 20:00 

Diskuze s Doc. RNDr. Martinem Rulíkem, Ph.D., který působí na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci. Ve své výzkumné činnosti se zabývá mikrobiální ekologií vod, zejména otázkami spojenými s koloběhem organického uhlíku a produkcí metanu, v pedagogické a veřejné činnosti se pak zaměřuje na problematiku ekologie, managementu a ochrany vodních ekosystémů, včetně dopadů klimatických změn na hospodaření s vodou v naší krajině.

24.3. 8:30 – 16:30

Představení aktivit mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE, který se již 25 let věnuje monitoringu stavu životního prostředí a sběru dat v oblastech Meteorologie, pedologie, hydrologie, vegetační pokryv, koloběh uhlíku a fenologie. Trénink badatelsky orientované výuky zaměřené na problematiku kvality životního prostředí. Ukázka příkladů dobré praxe a debata s učiteli, kteří se badatelské výuce v rámci programu GLOBE věnují. 

Souhrnné informace o semináři - viz letáček

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Semináře


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!