O programu

GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy.


Co je GLOBE?

GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) 

využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování.

Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem.

Více informací k možnosti zapojení se do programu GLOBE najdete nyní na webu https://badatele.cz/chci-badat-mezinarodne/. Bádání a GLOBE jsou nerozlučně spojeni a na tomto webu se objevovalo mnoho věcí k badatelství. Web Badatelé jsme nyní oblékli do nového kabátku, aktuální informace k badatelství budeme přidávat již jen tam a přesunuli jsme tam také informace k programu GLOBE.

 

"Globe učí děti - i jejich učitele - důkladně prozkoumávat přírodu a svět okolo sebe, třeba i s použitím jednoduchých vědeckých pomůcek. Věda nejsou žádné čáry, ale jen pečlivější a podrobnější pozorování."
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 


 

ODBORNÉ OBLASTI GLOBE, VE KTERÝCH BÁDÁME

 

Meteorologie 

… každodenní měření a pozorování nevyzpytatelných jevů v atmosféře.

V meteorologii žáci pravidelně sledují momentální stav atmosféry v okolí své školy a měří ukazatele jako je teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, množství dešťových a sněhových srážek nebo kyselost srážek. Všímají si také oblačnosti, pozorují a dokumentují typy mraků, zajímají se o kondenzační stopy za letadly, přízemní ozon či aerosoly. Naměřená data dávají do souvislostí mezi sebou navzájem i s dalšími jevy, neboť v meteorologii zvláště platí, že vše souvisí se vším.

Ukázka: Jak se nám ve městě dýchá


Hydrologie

… bez vody to nejde - měříme  vlastnosti vody a pozorujeme život ve vodě.

Vlastnosti vody sledujeme obvykle opakovaně v průběhu celého roku, nejlépe každý týden až měsíc. Zajímá  nás průhlednost a teplota vody, kyselost (pH), vodivost, obsah některých látek ve vodě - dusičnany a dusitany, alkalinita, rozpuštěný kyslík. Na jaře a na podzim měření oživíme zajímavým biologickým průzkumem výskytu bezobratlých živočichů.  

Ukázka: Mohou za povodně vodníci?


Vegetační pokryv

... nový pohled na krajinu a vegetaci kolem nás.

 V širokém okolí školy žáci mapují plochy s odlišným typem pokryvu zemského povrchu a sledují změny v krajině. Jako správní badatelé si vytyčí svou výzkumnou plochu, na které provádí podrobný průzkum - určují např. druhy stromů, zjišťují korunový zápoj, výskyt vegetace v podrostu, měří výšku a obvod určených stromů. 

Ukázka: Výška stromu v nerovném terénu


Fenologie

... neopakovatelné sledování opakujících se změn v přírodě během roku.  

Ve fenologii pátráme po prvních lístcích při rašení pupenů, sledujeme, jak se probouzí i usínají stromy a pro srovnání i velmi vzdálených míst využíváme společnou modelovou rostlinu – šeřík.

Ukázka: Green-Down


Pedologie

... odhaluje, co je pod povrchem a zkoumá různé druhy půd a jejich vlastnosti.

Struktura půdy, barva, zrnitost - to jsou některé ze  základních půdních znaky, které určujeme u jednotlivých půdních horizontů od povrchu až k podloží.  Zajímavé souvislosti zjišťujeme průběžným měřením půdní teploty, vlhkosti půdy či infiltrace - schopnosti půdy vsakovat vodu.

Ukázka: Hypotézy o půdě


Koloběh uhlíku

... odhaluje cyklus a vlastnosti základního stavebního prvku veškerých organismů tedy včetně nás.

Jak uhlík putuje, kolik uhlíku najdeme v lese, jak využívají uhlík rostliny - to jsou čtyři hlavní témata této kapitoly, které s žáky můžete prozkoumat pomocí našeho manuálu. Překvapivé informace zjistíte například měřením obvodu stromů, úbytku a nárůstu biomasy či zkoumáním klíčení rostlin.


GLOBE v číslech: 

  • 123 zapojených zemí celého světa
  • 130 GLOBE škol v České republice 
  • 265 zapojených GLOBE učitelů
  • 17 členů vědecké rady GLOBE
  • 19 mentorských učitelů poskytujících podporu v regionech
  • 3600 zapojených žáků
  • 25 let programu  GLOBE v České republice

Každoročně více než 30 nových školních výzkumných projektů představeno na GLOBE Games


 GLOBE a OSN

Vzdělávací program GLOBE přispívá k naplnění těchto cílů udržitelného rozvoje OSN: