Do výuky

Badatelství otevírá nové možnosti, jak realizovat výuku přírodních věd. Zde naleznete badatelské lekce a aktivity, které můžete použít přímo ve výuce.


►Badatele.cz - další materiály k badatelsky orientovanému vyučování |​ ►Téma roku - celoroční projekt krok za krokem

►Aktivity v sekci Novinky -  doplňující materiály určené přímo do výuky►Pro školy - v této sekci najdete aktuální kampaně a projekty


Badatelské lekce


Najdi 5 rozdílů

Při pokusu je důležité mít záznam podmínek, které můžou ovlivnit výsledek.

Bruslařky bez bruslí

Jak se pohybují bruslařky po hladině? Potřebují k tomu brusle nebo to jde i bez nich?

Potok nebo stoka

Jak a čím znečišťujeme vodu? Je náš potok znečištěný? Jak moc?

Podle díry poznáš obyvatele

Že jsou staré stromy a mrtvé dřevo k ničemu? Opak je pravdou.

Pátráme po obratlovcích

Prozkoumejte školní zahradu.. Jací obratlovci se tam vyskytují? Jaké ekologické vazby v ...

Živly v zahradě

Staňte se detektivy ve školní zahradě.. Jaký je to vlastně prostor? A jak to ovlivňuje co a ...

Bádáme o dřevinách

Zaměřte se na stromy a keře na školní zahradě.

Zkoumáme bezobratlé živočichy na zahradě

I školní zahrada jde přetvořit tak, aby se tam cítili dobře nejen žáci a učitelé, ale ...

Zkoumáme byliny na zahradě

Dejte prostor menším i starším žákům bádat na školní zahradě..

pH nápojů

Jak je to s tím pH? Proč je sladké pití kyselé? Pojďte to vybádat!

Vápník v půdě

Půdy se liší barvou, konzistencí, ale také obsahem živin. V této lekci se dozvíte, jak to ...

Mechy

Jak vypadá mech pod lupou, kolik dokáže pojmout vody a jak dlouho vydrží na suchu?

Průměrná teplota

Vyzkoušejte si předpovídat počasí, sběr dat, jejich analýzu a tvorbu grafů.

Ohrožená půda

Prozkoumejte půdu detailně! Zjistěte, co vše jí ohrožuje a jak ji můžeme chránit.

Výstava jehlic a listů

Nechte žáky vnímat své okolí do detailu. Pomůžou jim i technologie a atlasy.

V jeskyni v pohodě

V čem jsou fyzikální vlastnosti skalních útvarů a jeskyň unikátní?

Vlastnosti hornin a nerostů

Inspirujte se jak zajímavě na fyzikální a chemické vlastnosti hornin a nerostů..

Kráčíme vědecky, aneb měříme délku

Jak se kráčí vědecky? A jak se měří vědecký krok?

GLOBE AT NIGHT aneb souhvězdí Zvěrokruhu

Zeptejte se žáků co je to Zvěrokruh. Jak souvisí hvězdy se znamením, ve kterém se narodili?

Jarní aspekt

Ukažte si s žáky co to je jarní aspekt. Jaké rostliny v tomto období lze nalézt ve vašem ...

Nebezpečné zastávky aneb minimalizujme nárazy ptáků do skel

Jak se liší vidění lidí, ptáků a hmyzu? Co je to UV zbarvení? A jak se dá nárazům ...

Lampa ze sadrinek a kvalita vnitřního prostředí

Jak se svítilo dříve a jak se svítí dnes? Jak souvisí CO2 a sardinky? A jde si v nouzi ...

Inverze a smog

Žáci díky této lekci porozumí co znamená teplotní inverze a pochopí inverzní jev na ...

Šutr, kámen, kamínek příběh vyprávějí

Minerály a horniny nejsou oblíbeným přírodovědným tématem žáků a co hůř, že jimi ...

Co dělá naše město pro přírodu?

V této badatelské lekci je kladen důraz zejména na 5. badatelský krok. Měníme naše město ...

Kolik vody spotřebuju

Kolik vody spotřebuji za jeden den? Že je to tisíckrát omílaná otázka, která nikoho ...

Brambory v krabici

Kde se v přírodě vezmou rostliny? A co všechno potřebují k tomu, aby vyklíčily? Pojďme si ...

Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

Jaký vliv má složení a velikost půdních částic na schopnost půdy vsakovat vodu? Co je to ...

Není voda jako voda

Badatelská lekce, v rámci které žáci při laboratní práci pochopí a na vlastní kůži si ...

Duha

Jaký nejkrásnější optický úkaz můžete pozorovat v létě?

Proč se solí silnice?

Žáci prostřednictvím tématu solení silnic bádají v oblasti tání látek. Lekci realizujte ...

Detektivem v těle hmyzu

Žáci si procvičí stavbu těla hmyzu. Během lekce si osvojí pojmy z anatomie těla hmyzu ...

Aralské jezero

Na reálném příkladu jsou žáci vedeni k uvědomění, že je potřeba přemýšlet o ...

Pitná voda z kohoutku nebo balená?

Lekce vede žáky k přemýšlení nad tématem spotřeby pitné vody, a nad výhodami a ...

Želvy v úzkých

Žáci pracují s informací, že populace želv na planetě se neustále zmenšuje a hrozí jim ...

Pamatovák včelky Máji

Žáci zjistí spoustu zajímavých informací o životě včely medonosné, kromě jiného i to, ...

pH půdy

Určování pH pomocí badatelských pokusů může být nejen zajímavé, poučné ale také ...

Teče voda

Žáci pomocí pokusu pochopí, že různé druhy půd různě propouštějí nebo zadržují vodu. ...

Magnety

Tématem lekce je magnetizmus. Lekce vás provede všemi badatelskými kroky.

Zakleté kameny

Žáci si během lekce vyzkouší všechny badatelské kroky. Uvědomí si změny v naší ...

Měření délky

Lekce vás provede všemi badatelskými kroky. Tématem je měření délky a druhotně také ...

Black Box

Chcete s žáky jednoduchým způsobem nacvičovat kladení otázek? Aktivita slouží jako ...

Kroužek a provázky

Chcete s žáky jednoduchým způsobem nacvičovat formulaci hypotéz? Tato aktivita vám s tím ...

Týden hypotéz - 10 minut denně každý den v týdnu

Představte žákům Týden hypotéz a motivujte je, aby se neobávali říkat své domněnky, vše ...

Mrak nebo mráček

Jak vznikají mraky? A jaké druhy mraků najdeme na obloze? Lekce vás spolu s žáky provede ...

Kroužkování tulipánů

Jak vlastně tráva a rostliny rostou? Okolo nás v přírodě je mnoho tajemství, pojďme je ...

Šiška

Lekce vás provede všemi badatelskými kroky. Zaměřena je na otevřené bádání a poznávání ...

Tajemné listy (průlet badatelským cyklem)

Lekce vás provede všemi badatelskými kroky. Zaměřena je na práci s lupou a zkoumání povrchu ...

Vegetační pokryv v obci

Berte lekci jako inspiraci pro komplexní dlouhodobý badatelský projekt a snažte se ji ...

Určování bylin a dřevin na pixelu

Přemýšlejte s žáky o bohatství druhů a vzbuďte v nich zájem o poznávání přírody.

Není půda jako půda

Prozkoumejte půdu badatelsky!

Měření přírůstku/úbytku obvodu stromů

Vyzkoušejte si s žáky dlouhodobý badatelský projekt. Výsledky určitě budou stát za to!

Co prozradí stromy?

Prozkoumejte s žáky stromy v okolí školy. Můžete se hodně dozvědět. Víte k čemu je ...

Dalekohled a lupa

Reflexe je důležitá. Žáci posuzují, jak pracovali ve skupině.

Bez práce nejsou koláče

Reflexe je důležitá. Žáci posuzují, jak pracovali.

Roztržitý dřevorubec

Jak může znalost goniometrických funkcí ušetřit velké škody na majetku? Zjistíte v této ...

Magická vegetace

Naše fantazie proudí, ladíme se na hypotézování, plánujeme ověření!

Kmeny a kořeny

Každý správný badatel se před vlastním výzkumem nejprve poohlédne, co už je o problému ...

Rybí kost

Důležitou dovedností každého badatele je umění klást otázky. A to se musí, jako ...

Motivace historickými snímky

Jak vypadá krajina na současném satelitním snímku? Jak na snímku 60 let starém? Co se ...

Simulace vzniku vodních srážek

Vyrobit déšť? Bez problému. Na to je Gloubák odborník! Nebo ne? V lekci se žáci dozví, k ...

Výška stromu v nerovném terénu

Měříte výšku stromů klinometrem? V rovině je to hračka, že? Dovolte svým žákům, aby ...

Mraky, mráčky, mračouny

"Miluji oblaka... oblaka, jež táhnou... tamhle... ta zázračná oblaka!" Tolik Charles ...

Předpověď počasí

Jak přesná je předpověď počasí v televizi? Kde hledat nejspolehlivější zdroj zpráv o ...

Určení plochy listu

Plochu listu můžeme zjistit několika způsoby. Pokud žákům napovíte pomůckami, přijdou na ...

Tipujeme PH

Sestavit bravurní hypotézu, to už je umění. Začněte něčím jednodušším, abyste se ...

Strom otázkovník

Vyvolává ve vás tato fotografie nějaké otázky? A co teprve ve vašich žácích! Tajuplné ...

Práce s daty ze šuplíku

Máte data v šuplíku? Třeba z loňského projektu? Vytáhněte je, skvěle se hodí k tréninku. ...

Popletené pupeny

Co dělá vědec, když se mu popletou data? Třídí, třídí, třídí a vezme si s toho pro ...

Podzimní Gloubák

Že v badatelství není místo pro umělce? Omyl! Spojte trénink kladení otázek s kreativní ...

Paleta barev

Paní učitelko, ale mě ta škála nestačí. Já myslím, že příroda zná mnohem víc barev! ...

Která teplota je ta správná?

Gloubák a jeho meteorologiká budka - nerozlučná dvojice. Jak se to ale stalo? Nechte žáky ...

Kouzelný koberec

Naučit se pracovat s buzolou, trénovat plánování pokusu, vytyčit přesný čtverec - to vše ...

Green-Down

Rádi byste se žáky motivovali k dlouhodobému fenologickému pozorování? Tato lekce vám ...

Co skrývají pupeny stromů

Paní učitelko, ale my v tom pupenu máme něco úplně jiného než oni... Chcete, aby se taková ...

Bez zelené ani ránu

K fotosyntéze je třeba světlo, voda, oxid uhličitý a zelené barvivo v rostlinách. A paní ...

Hypotézy - nehypotézy o půdě

Správně formulovat hypotézu - to je oříšek... Máme nápad. Zkuste nejprve něco ...

Co mají pomůcky společného?

Tomu se říká dvě mouchy jednou ranou. Potřebujete žáky motivovat k dlouhodobé práci s ...