Badatelská mánie začíná

Chcete učit jinak a lépe? Přihlaste se na naše semináře!

Badatelská mánie začíná

Badatelsky orientované vyučování je čím dál populárnější metoda, která žáky vede k samostatnosti, kritickému myšlení a participativnímu přístupu k učení.

Ať už s badatelstvím začínáte nebo si chcete tuto metodu procvičit na praktických přírodovědných úlohách, či proniknout do tajů mezinárodní spolupráce škol sdružených v programu GLOBE, nenechte si ujít naše podzimní semináře!

Více o badatelských seminářích v roce 2017 zde. 

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) otevírá nové možnosti, jak realizovat výuku přírodních a technických věd. BOV je postavena na principu hledání pravdy pomocí vhodně kladených otázek. Žákům nejsou předkládány hotové poznatky. Učitel spíše vytváří vhodné situace, které žákům umožní pro ně nové skutečnosti samostatně objevovat a poznání aktivně konstruovat.

"Většina starších dětí ztrácí schopnost ptát se ze strachu, že jejich otázka bude hloupá. Tady najednou zjišťují, že ptát se je přirozené a žádná otázka není hloupá. Hledají odpovědi, jsou schopni formulovat hypotézy, naplánovat a provést pokus a prezentovat výsledky své práce. Pokud svoji hypotézu nepotvrdí, ví, že to není chyba a jsou schopni navrhovat nová řešení.“ 
Jiří Suchý, ředitel ZŠ Josefa Bublíka, Bánov. 

Začněte učit jinak a lépe! 

Přihlašte se na seminář!

Semináře jsou akreditované MŠMT. 


 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Semináře