CZECH GLOBE STAR 2020

Nové GLOBE hvězdy zazářily 12. února 2020 v Americkém centru v Praze!

CZECH GLOBE STAR 2020

Prestižní ocenění Czech GLOBE Star, které každoročně udělujeme školám zapojeným v programu GLOBE za jejich mimořádné počiny, si letos převzaly 3 skvělé školní týmy a jejich neobyčejní pedagogové!

Které školy si letos zasloužily pomyslnou zlatou hvězdu?         

Gymnázium Jana Palacha Mělník se pravidelně účastní badatelské konference GLOBE,  spolupracují se členy Vědecké rady GLOBE a zapojují se do Tématu roku, Každý rok pořádají Oslavy Dne Země – zkoumají přírodní prostředí ve městě a okolí, bádají a v případě zjištění problému navrhují a realizují řešení. Tato akce se stává veřejnou událostí pro občany města. Škola se stala centrem kolegiální podpory v oblasti badatelsky orientované výuky – tým učitelů se rozrostl o nové členy a aktivně se zapojují jako konzultanti pro nově zapojené školy do programu GLOBE a za to jim patří náš velký dík a ocenění!

 

ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové oceňujeme za raketový start. Zapojili se do programu GLOBE na podzim roku 2018 a již stihli přetvořit školní zahradu k větší biodiverzitě organismů. Účastní se mezinárodní fenologické kampaně, kde společně bádají se zahraničními školami. Jejich projekty mají přesah i do místní komunity, spolupracují s občany a se zástupci místní samosprávy. Moc si toho ceníme a děkujeme za skvělou chemickou show, kterou nám předvedli na půdě Amerického centra!

 

Žáci ze ZŠ Mánesova Otrokovice se dlouhodobě se věnují pozorování meteorologických jevů a nastávajících klimatických změn. Vedou na škole pravidelné meteorologické zpravodajství. Spolupracují s členkou Vědecké rady GLOBE paní Ing. Lenkou Hájkovou z ČHMÚ, která se věnuje fenologii. Zapojují se do mezinárodních kampaní a Virtual Science Symposia a pravidelně se účastní badatelské konference na GLOBE Games. V letošním roce se zaměřují na pedologii a problematiku vysychání půd, na tomto projektu spolupracují s dalšími dvěma školami ze Žacléře a Prahy. Gratulujeme a přejeme další badatelské úspěchy!

 

Ze srdce děkujeme za podporu: Americkému centru - U.S. Embassy Prague, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu životního prostředí, jejichž zástupci přišli osobně pogratulovat oceněným školám a společnosti Herbadent a časopisu Krásný Rok za hodnotné dárky. V neposlední řadě patří velký dík kulturnímu atašé Americké ambasády v Praze panu Eriku Blackovi za jeho milá slova ke studentům, a členům Vědecké rady Lence Hájkové, Michalu Plundrovi a Janu Spratkovi za jejich podporu a účast na slavnostním večeru. 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Příběhy