Filmová výzva pro GLOUBáky

GLOBE oslaví 22. narozeniny. Popřejte videem!

Filmová výzva pro GLOUBáky

22. dubna 2017 budeme slavit nejen Den Země, ale také 22. narozeniny programu GLOBE!!!

Jak můžete popřát??

Natočte se žáky krátké 2-3minutové video o tom, jak pracujete v programu GLOBE na vašich skvělých projektech.

Vyzvěte žáky, aby řekli pár slov o tom, co pro ně GLOBE znamená a jak ovlivnil jejich zájem o životní prostředí nebo přírodní vědy.

Buďte kreativní, nestyďte se a podělte se s ostatními o svůj příběh! 

Instrukce k vytvoření videa:

1. délka - maximálně 3 min

2. jazyk - video může být v angličtině nebo v češtině

3. video uložte na youtube, nebo jiný video server, můžete také na stránky vaší školy, fb            

4. titulky - pokud bude vaše video v češtině, napište přepis mluveného slova do angličtiny a zašlete jej spolu s odkazem na video na youtube:   

          - Jak přidat anglické popisky - napište vždy čas, ve kterém chcete, aby se daný titulek zobrazil: př. 00:00 - 01:10 - "Here we are in Prague, Czech republic at the school....", 01:10 - 01:45 "We love doing GLOBE because...." Z vašich popisků následně vytvoříme anglické titulky k videu. 

5. odešlete odkaz na video (spolu s anglickým přepisem titulků) na e-mailovou adresu: ee.region.globe@gmail.com (Regionální kancelář GLOBE pro Evropu a Eurasii) nejpozději do 22. března 2017! 

Všechna videa odpovídající požadavkům budou uveřejněna na webových stránkách programu GLOBE. Nejlepší z nich pak bude reprezentovat Evropský region na on-line oslavě Dne Země a narozenin GLOBE 22. dubna 2017. 

Užijte si svou slávu! Těšíme se na vaše videa :-) 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Mezinárodně