Gloubáci z celého světa chtějí o vás slyšet

Těšíme se na vaši účast na Evropském on-line setkání badatelů v programu GLOBE. Své prezentace a videa přihlaste do 10. září.

Gloubáci z celého světa chtějí o vás slyšet

Přihlaste své prezentace 

Mají vaše GLOBE aktivity pozitivní dopad na přírodu a životní prostředí ve vašem okolí? Spolupracujete při výzkumu v rámci GLOBE na lokální, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni s dalšími lidmi, organizacemi nebo institucemi? Získali jste díky zapojení do programu GLOBE nové dovednosti?

Pokud odpověď alespoň na jednu z těchto otázek zní „ano“, podělte se o své zkušenosti na Virtuálním setkání GLOBE Europe and Eurasia 4.- 8. října 2021.

Jak na to?

Zašlete abstrakt vaší prezentace v anglickém jazyce prostřednictvím online formuláře do 10. září. Připojte se k setkání 5., 6. a 7. října odpoledne  a prezentujte své úspěchy a zkušenosti ostatním účastníkům..

Kdo může přispět?

Koordinátoři, učitelé, vědci a studenti zapojení do programu GLOBE

Více informací naleznete na stránkách http://2021globemeeting.eu/


Vyzvěte žáky, aby vytvořili videa pro Evropské Virtuální setkání

Točí vaši studenti rádi videa? Pak jim řekněte o následující příležitosti:

Vytvořte video do max. 1 minuty, na téma „Jsme generace změny klimatu“ (We are Climate Change Generation). Ve videu zkuste odpovědět na následující otázky:

  • Co pro tebe znamená žít ve světě, který čelí změně klimatu?
  • Jaká je role nebo jaká by měla být role GLOBE, aby pomohla tvé generaci čelit měnícímu se světu?

Studentská videa můžete nahrát v anglickém nebo českém jazyce prostřednictvím online formuláře.

Podívejte se na krátký video-návod o tom, jak vytvořit video, které zaujme.

Více informací naleznete na stránkách  http://2021globemeeting.eu/

Vloženo Od
Tags: Mezinárodně