Gloubáci z Jarošky

Gloubáci ,,učili“ budoucí prvňáčky a dospělým ukázali své dovednosti. Návštěvníci se pobavili, pohráli a získali informace o práci žáků v mezinárodním ekologickém programu GLOBE.

Gloubáci z Jarošky

Už potřetí Gloubáci ze ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše uspořádali pod názvem ,,Země je náš kamarád“ mini GLOBE games pro předškoláky a zábavné odpoledne pro rodiče a děti.

V úterý a ve středu 23. a 24. září akci navštívilo téměř 200 dětí a 50 dospělých.  Při procházce podzimně naladěnou školní zahradou si děti vyzkoušeli přírodovědné, sportovní i badatelsky orientované úkoly. Gloubáci si připravili stanoviště i pro rodiče – exkurzi na meteorologické zahrádce a ukázku žákovských projektů,  informace o fenologickém měření  a úkol na vývojové fáze jabloně, typická zvířata pro různé světadíly, zážitkovou krabici neboli ,,Poznejte podle hmatu přístroje, kterými Gloubáci měří“ a přírodní čistírnu odpadní vody.

Děti plnily následující úkoly:

  • poznávaly na obrázcích pomocí rostlin a zvířat roční období
  • kreslily listy známých stromů
  • podle mraků na obrázcích tipovaly počasí
  • hmatem poznávaly přírodniny
  • bádaly nad pokusy s vodou
  • stavěly ze stavebnic
  • sportovaly na hřišti.
Vloženo Od
Tags: Příběhy