Online kurz dálkového průzkumu Země

Jste učiteli přírodovědných předmětů? Objevte výhody práce se satelitními snímky ve výuce na online kurzu 17.-21. dubna 2023!

Online kurz dálkového průzkumu Země

Dálkový průzkum Země pomocí satelitních snímků je významný zdroj informací o naší planetě. Odlesňování, fenofáze rostlin, kvetení řas, znečištění vody, sopečné erupce – to je jen několik z oblastí, které lze studovat pomocí volně dostupných satelitních snímků.

  • Jak dálkový průzkum Země začlenit do běžné výuky přírodovědných předmětů, tak, aby to žáky bavilo a pomáhalo u nich rozvíjet analytické dovednosti a kritické myšlení?
  • Jak satelitní snímky zpracovat a analyzovat pro vzdělávací a vědecké účely pomocí volně dostupných online aplikací, jako například EO Browser nebo Giovanni?

Dozvíte se na online kurzu, který pořádá Junior Akademie věd Ukrajiny ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze. Kurz proběhne v anglickém jazyce a je pro vás zdarma. Všichni účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Kurz se bude konat od 17. do 21. dubna, vždy přibližně od 16.00 do 18.00 SEČ.

Další podrobnosti naleznete ve příloženém informačním letáku. Kapacita kurzu je omezená, zaregistrujte se nejpozději do 13. dubna ZDE.

Máte dotazy? Napište na gis_rs@man.gov.ua.

Příloha ke stažení
Vloženo Od