Získejte podporu pro zahraniční spolupráci a výjezdy

Spolupracujete s partnerskou školou ze zahraničí nebo plánujete zorganizovat zahraniční výjezd pro vás a vaše žáky? Využijte podporu jedné z aktuálních výzev programu Erasmus+.

Získejte podporu pro zahraniční spolupráci a výjezdy

KA1 – Projekty mobility osob

Termín podání grantové žádosti: 23. 2. 2023

O financování můžete žádat v rámci „Krátkodobých projektů mobility žáků a pracovníků“. Tyto projekty jsou vhodné i pro školy, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Žádost můžete podat v českém jazyce a můžete do ní zařadit:

  • skupinovou mobilitu žáků (2 až 30 dní) – např. návštěva vašich partnerských škol v zahraničí v rámci Fenologické kampani.
  • kurzy a školení pro učitele – např. workshop pro učitele a žáky, které se bude konat v souvislosti s regionálním setkáním GLOBE v říjnu 2023 v Rize v Lotyšsku. Více informací o workshopu naleznete zde.
  • hostující aktivity – vaše škola si v rámci projektu může k sobě pozvat zahraničního odborníka nebo studenta učitelství.

Termíny informačních seminářů a konzultací najdete zde: Projekty mobilit

KA2 – Partnerství pro spolupráci

Termín podání grantové žádosti: 22. 3. 2023

Podpora je určena školám i dalším organizacím působícím v sektoru formálního školního vzdělávání, které mají zájem o mezinárodní spolupráci s partnery v Evropě. Cílem je zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých zemích, sdílení zkušeností či vyvíjení nových metodik.

Termíny informačních seminářů a konzultací najdete zde: Projekty spolupráce

Bližší informace k oběma výzvám najdete zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/skolni-vzdelavani. Pro podrobnosti se můžete obrátit také na Dům zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/, kde vám poskytnou bližší informace a poradí vám, jak návrh napsat a podat.

Vloženo Od
Tags: Mezinárodně Aktivity