Inverze a smog

Žáci díky této lekci porozumí co znamená teplotní inverze a pochopí inverzní jev na základě experimentu.

Inverze a smog
Autor: Monika Olšáková, ZŠ Janovice
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupěň ZŠ
Potřebný čas: 90 minut
Kategorie: Meteorologie

Žáci porozumí jevu teplotní inverze, pochopí příčiny i souvislousti mezi klimatem a průmyslovou výrobou a prací ve skupinách rozeberou články s mediálními sděleními.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení