pH nápojů

Jak je to s tím pH? Proč je sladké pití kyselé? Pojďte to vybádat!

pH nápojů
Autor: Karolína Salačová
Oblast GLOBE: hydrologie
Nacvičujeme: celý badatelský cyklus
Vhodné pro věk/třídu: 1. stupeň ZŠ, (3. třída)
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny
Kategorie: Voda

Žáci otestují pH a srovnají různé nápoje podle kyselosti/zásaditosti. Žáci přemýšlí nad vlivem kyselých nápojů na zdraví i životní prostředí.
Žáci kladou otázky a formulují hypotézu, navrhnou pokus pro ověření hypotézy. Po provedené pokusu prezentují závěry.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení