7 důvodů

Zapojení do programu GLOBE přináší žákům i učitelům řadu výhod. Které jsou ty nejčastější?


1. Badatelská třída

U žáků, kteří projdou badatelstvím v programu GLOBE, se prokazatelně zvyšuje úroveň vybraných znalostí a dovedností: žáci se učí spolupracovat, rozvíjí své badatelské kompetence, posilují vztah ke svému okolí i k přírodním vědám. Zároveň se přirozeně vyvíjí i prostředí a vztahy ve třídě. Učiteli se v takové třídě lépe učí.

"Program GLOBE přináší změnu komunikace se žáky. Je daleko více partnerská - učitel a žák pracují na stejném problému, oba se učí. Myslím, že to mnoha učitelům potom usnadňuje práci."
Tomáš Dopita, ZŠ Vsetín, Rokytnice

 

2. Ověřená metodika a postupy

Školy využívají metodiku Badatelsky orientovaného vyučování (BOV), kterou spoluvytvářeli a ve výuce ověřovali GLOBE učitelé v rámci unikátního projektu Badatelé.cz. Jednotné postupy měření a pozorování přírody jsou garantovány spolupracujícími vědci. Žáci v terénu i ve třídě aktivně hledají odpovědi na své otázky, plánují si postup práce, učí se pracovat s odbornými pomůckami i rozlišovat věrohodnost zdrojů informací, své výsledky interpretují a předávají dál, hledají souvislosti. Z našich zkušeností vyplývá, že takto koncipovaná výuka výrazně zvyšuje aktivitu žáků a podporuje zájem o přírodní vědy.

"Na co si žáci přijdou sami, to si i mnohem lépe zapamatují."
Bronislav Králíček, ředitel, ZŠ Pomezí

 

3. Široká nabídka aktivit - míru zapojení si řídíte sami

Jako učitel si sám vybíráte, kterým odborným tématům se chcete věnovat a do kterých aktivit se zapojíte. Váš výběr záleží na věku a pokročilosti žáků a samozřejmě na tom, co žáky zajímá. Badatelské aktivity i celé lekce  lze zařazovat do běžné výuky (např. Př, Che, Ze, Fy, Ma, prvouka či přírodověda), pro školní badatelské projekty žáků lze vhodně využít např. přírodovědná praktika, nepovinný předmět či projektové dny.

"Teď už si vybíráme z jednotlivých oblastí, co chceme, tu chceme víc dělat meteorologii, tu zase fenologii víc. Líbí se mi Témata roku, je to takový dobrý návod třeba pro ty, co začínají, že vědí, co by si mohli vybrat."
(Učitelka, 12 let v GLOBE, z Evaluace programu 2018)

 

4. Podpora z TEREZY i mezi učiteli navzájem

Zapojením do programu GLOBE získáte nejen metodické vybavení, ale i základní sadu pomůcek pro měření a pozorování přírody. Během celého roku poskytujeme průběžné vzdělávání formou akreditovaných seminářů a workshopů, poradenský a informační servis, konzultace a mentoring, možnost návštěvy v hodinách jiných kolegů či přímo rozjezd společného učení více pedagogů na vaší škole. 

„Hodně mi daly také společné schůzky s dalšími kolegy, a hlavně ty s konzultantem, který nám pomáhal a vycházel nám vstříc.“
Marta Chludilová, ZŠ Dubňany ​

 

5. GLOBE Games

Program GLOBE vytváří specifickou komunitu žáků a učitelů, kteří společně rozvíjí různé podoby badatelsky orientované výuky. Jedinečné čtyřdenní setkání učitelů a studentů GLOBE Games představuje každoroční vyvrcholení programu, zdroj inspirace, motivace, zážitků a cenných kontaktů. Školní týmy zde představují své výzkumné projekty na mezinárodní žákovské konferenci, probíhají workshopy pro učitele, aktivity v terénu i pro veřejnost. 

"Na GLOBE Games si jezdím dobíjet baterky, pokaždé mě nabijí chutí do další práce."
(Z dotazníku pro učitele.) 

 

6. Spolupráce s odborníky

Program GLOBE odborně zaštiťuje síť spolupracujících vědců GLOBE Scientific network. Vědci garantují přesné postupy měření a pozorování i následné využití naměřených dat. V ČR spolupracujeme od roku 1995 s Vědeckou radou GLOBE, jejíž členové se zapojují do poskytování odborných konzultací školám, tvorby a připomínkování metodik, lektorování odborných seminářů a workshopů a dalších aktivit. 

"GLOBE považuji za jedinečný program celosvětového významu. Vytváří vědecký náhled na environmentální problémy."
Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., PřF, Vědecká rada GLOBE 

 

7.  Globální význam

Specifickým rysem GLOBE je vytvoření alternativní komunity přesahující hranice ČR, která významným způsobem podporuje a rozvíjí procesy učení na úrovni žáků i učitelů. Zapojením získáte nejen přístup do celosvětové databáze naměřených dat o životním prostředí na Zemi, kterou spravuje NASA, ale máte i možnost zapojit se do aktuálních celosvětových kampaní, soutěží, mezinárodních projektů, badatelských expedic, setkání apod.

"Žáci využívají a zdokonalují své znalosti a dovednosti nejen v přírodních vědách, ale i v angličtině, která je společným jazykem."
Jiří Suchý, ředitel, ZŠ Bánov