Téma roku

Program GLOBE dává žákům a učitelům široký rámec pro volbu oblasti zkoumání. Každý školní rok však vyhlašujeme jedno prioritní téma - a to podporujeme z hlediska odborného i metodického.


Tématem roku pro rok 2020/2021 je ZELENÁ PRO ZELEŇ!

Připraveni? Tak pojďme na to. Prozkoumáte funkce zeleně ve vaší obci i to jak se v ní změnil podíl zeleně za posledních 10–20–70 let. Budete spolupracovat s místními lidmi, úředníky i odborníky a pokusíte se zvýšit biodiverzitu a podíl zeleně v oblasti. Velké změny začínají od nejmenších, tak nemějte obavy, každý udělá takovou změnu, na kterou stačí. Důležité je, že každý uděláme trošku, věříme, že dohromady už to bude kus práce pro naší přírodu.

Téma roku nabízí jedinečnou možnost, jak propojit environmentální výchovu s každodenním životem žáků, protože se týká jejich bezprostředního okolí. Hlavním cílem programu je pomáhat žákům získat potřebné znalosti, dovednosti a postoje k tomu, aby byli aktivními a odpovědnými občany vůči životnímu prostředí v místě, kde se denně pohybují, tedy v místě jejich obce.

Z Manuálu GLOBE nejvíce využijeme kapitoly VEGETAČNÍ POKRYV a METEOROLOGIE, najdete je ke stažení ZDE.

P.S.: Pokud si přejete, aby k Vám na jaře přijel odborník z TEREZY, žáci mu prezentovali své návrhy na zvýšení biodiverzity a podílu zeleně ve vaší oblasti a on jim dal zpětnu vazbu a doporučení, pošlete nám každý měsíc alespoň jeden výstup ve formě fotky či myšlenkové mapy na téma funkce Veřejné zeleně ve vaší obci na email hana.svobodova@terezanet.cz. Děkujeme moc.


Plán pro Téma roku ZELENÁ PRO ZELEŇ

   

ZÁŘÍ

= motivace žáků k tématu roku; co to je veřejná zeleň a jaké má funkce; vytyčení oblasti, průzkum v oblasti - mapa obce / části města; žáci si všímají problémů v oblasti; možnost účasti na semináři "Jak na spolupráci obce a školy" v Brně.

ŘÍJEN

= badatelský výzkum – plní naše zeleň své funkce? Teplota, propustnost povrchů.

LISTOPAD

= badatelský výzkum – plní naše zeleň své funkce? Přítomnost mikro-biotopů pro živočichy. Možnost účasti na semináři "Jak na spolupráci obce a školy" online.

PROSINEC  

= badatelský výzkum – jak se za posledních 10–20–70 let změnila naše obec? Jak se změnil podíl zeleně?

LEDEN

= jaké problémy zeleň ohrožují - definování problémů, které by žáky zajímalo řešit/zlepšit; informování komunity + anketa v komunitě = ptejte se na priority obce i komunity

ÚNOR

= plánování realizace změn zeleně v oblasti dle podmínek místa; spolupráce s odborníky (místní odborníci, odborník z TEREZY jezdí po školách, žáci mu prezentují návrhy na změny - doporučení) a se zástupci komunity (např.: zástupci úřadů z obce či kraje)

BŘEZEN

= předání návrhu na změnu místním úřadům; příprava na realizaci změn zeleně v oblasti; spolupráce se zástupci komunity (např.: zástupci úřadů z obce či kraje) i s odborníky (místní odborníci, odborník z TEREZY)

DUBEN

= spolupráce školy, zástupců úřadů obce a místní komunity na změně – akce; zapojit můžete rodiče, prarodiče, firmy lidí z obce, místní řemeslníky i zástupce úřadů a místních organizací na ochranu životního prostředí.

KVĚTEN

= prezentace projektu a informační kampaň na škole i v komunitě (např.: slavnost, mini GLOBE GAMES, exkurze na změněné místo / výstava - fotky před a po, článek do místních novin..), možnost prezentace projektu na GLOBE Games – největší žákovské badatelské konferenci v ČR

ČERVEN

= vyhodnocení projektu = byl společensky a environmentálně prospěšný? přínos pro žáky / komunitu? 


Téma roku vzdělávacího program GLOBE přispívá k naplnění těchto cílů udržitelného rozvoje OSN:


Do GLOBE Tématu roku je zapojena také iniciativa Sázíme budoucnost.


 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!