Téma roku

Máte chuť pustit se do celoročního školního projektu? Vyzkoušejte Téma roku! Připravili jsme a vyzkoušeli metodiky, které badatelskou cestou vedou žáky k aktivnímu jednání ve svém okolí a využívají GLOBE měření a pozorování. Bádejte s námi!


 

U každého tematického plánu najdete pro jednotlivé měsíce popsané aktivity, hotové pracovní listy, odkazy na videa i konkrétní GLOBE měření. A také odkazy na další materiály, které s jednotlivými tématy souvisí. 

Téma roku můžete zpracovávat postupně měsíc po měsíci, nebo si vybrat jednotlivé aktivity, které s žáky zrealizujete. Inspirovat se můžet příklady dobré praxe ze škol, které už Téma roku vyzkoušely.

Celoroční projekt, ale i krátkodobější bádání inspirované Tématem roku můžete prezentovat třeba na žákovské konferenci na GLOBE Games.

Pojďte s námi bádat, objevovat a třeba i měnit svět kolem sebe!  


A dejte nám vědět, co jste si vybrali a co se vám podařilo na globe@terezanet.cz


Téma roku vzdělávacího program GLOBE přispívá k naplnění těchto cílů udržitelného rozvoje OSN:


Do GLOBE Tématu roku je zapojena také iniciativa Sázíme budoucnost.