Téma roku

Program GLOBE dává žákům a učitelům široký rámec pro volbu oblasti zkoumání. Každý školní rok však vyhlašujeme jedno prioritní téma - a to podporujeme z hlediska odborného i metodického.


Téma roku pro rok 2020/2021 - ZELENÁ PRO ZELEŇ!

Téma roku nabízí jedinečnou možnost, jak propojit environmentální výchovu s každodenním životem žáků, protože se týká jejich bezprostředního okolí. Hlavním cílem programu je pomáhat žákům získat potřebné znalosti, dovednosti a postoje k tomu, aby byli aktivními a odpovědnými občany vůči životnímu prostředí v místě, kde se denně pohybují, tedy v místě jejich obce.

Letos už máme skoro hotovo.

Prozkoumali jsme funkce zeleně v obci a okolí, a jak se měnila v uplynulých desetiletích. Spolupracovali jsme s místními lidmi, úředníky i odborníky a pokusili se zvýšit biodiverzitu a podíl zeleně v oblasti. Zvládli jsme, co se v tak trochu zvláštním školním roce zvládnout dalo. A věříme, že dohromady už to bude kus práce pro naší přírodu. Velké změny začínají od nejmenších :-)

Že jste zvědaví, co se letos GLOBE školám podařilo? Co se k nám doneslo o školních projektech, najdete v záložce ČERVEN. 

P. S.: A jestli jste také letos zkoumali a makali pro zeleň ve vašem okolí, napište nám to s pár fotkami na vendula.jansova@terezanet.cz. Gloubáci z TEREZy jsou totiž strašně zvědaví :-).


Plán pro Téma roku ZELENÁ PRO ZELEŇ

   

ZÁŘÍ

= motivace žáků k tématu roku; co to je veřejná zeleň a jaké má funkce; vytyčení oblasti, průzkum v oblasti - mapa obce / části města; žáci si všímají problémů v oblasti; možnost účasti na semináři "Jak na spolupráci obce a školy" v Brně.

ŘÍJEN

= badatelský výzkum – plní naše zeleň své funkce? Teplota, propustnost povrchů.

LISTOPAD

= badatelský výzkum – plní naše zeleň své funkce? Přítomnost mikro-biotopů pro živočichy. Možnost účasti na semináři "Jak na spolupráci obce a školy" online.

PROSINEC  

= badatelský výzkum – jak se za posledních 10–20–70 let změnila naše obec? Jak se změnil podíl zeleně?

LEDEN

= jaké problémy zeleň ohrožují - definování problémů, které by žáky zajímalo řešit/zlepšit; informování komunity + anketa v komunitě = ptejte se na priority obce i komunity

ÚNOR

= plánování realizace změn zeleně v oblasti dle podmínek místa; spolupráce s odborníky (místní odborníci, odborník z TEREZY jezdí po školách, žáci mu prezentují návrhy na změny - doporučení) a se zástupci komunity (např.: zástupci úřadů z obce či kraje)

BŘEZEN

= předání návrhu na změnu místním úřadům; příprava na realizaci změn zeleně v oblasti; spolupráce se zástupci komunity (např.: zástupci úřadů z obce či kraje) i s odborníky (místní odborníci, odborník z TEREZY)

DUBEN

= spolupráce školy, zástupců úřadů obce a místní komunity na změně – akce; zapojit můžete rodiče, prarodiče, firmy lidí z obce, místní řemeslníky i zástupce úřadů a místních organizací na ochranu životního prostředí.

KVĚTEN

= prezentace projektu a informační kampaň na škole i v komunitě (např.: slavnost, mini GLOBE GAMES, exkurze na změněné místo / výstava - fotky před a po, článek do místních novin..), možnost prezentace projektu na GLOBE Games – největší žákovské badatelské konferenci v ČR

ČERVEN

= vyhodnocení projektu = byl společensky a environmentálně prospěšný? přínos pro žáky / komunitu? 


Téma roku vzdělávacího program GLOBE přispívá k naplnění těchto cílů udržitelného rozvoje OSN:


Do GLOBE Tématu roku je zapojena také iniciativa Sázíme budoucnost.


 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!