Doprovodné programy

Exkurze do okolí Zbirohu, prohlídky místních zajímavostí, nebo přednášku - vyberte si z nabídky co vás zajímá!


Registrace na GLOBE Games 2022 je ukončena. V případě dotazů nás kontaktujte na globe@terezanet.cz.

GLOBE Games začínají 26. května s bohatým odpoledním programem v režii ZŠ Zbiroh.

Vodní zahrada Plzeň  (14:00 - 18:00 hod.)

Pod hrází Velkého Boleveckého rybníka v Plzni vznikla Výuková vodní zahrada. Je určená hlavně pro vzdělávání školou povinných dětí. Ty se v ní můžou seznámit s ekosystémy Bolevecké rybniční soustavy, s pobřežní vegetací, vlhkou loukou, vřesovišti, ale i rašeliništěm. Provede vás zakladatelka RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D.

Kohoutovský prales (14:30 - 17:30 hod.)

NPR Kohoutov – ochrana přirozeného starého smíšeného porostu s převládajícím bukem a typickou květenou bučin. Takzvaný kohoutovský prales byl díky svému přirozenému charakteru vyjmut z běžného hospodaření již ve třicátých letech dvacátého století. Zasloužili se o to Colloredo Mansfeldové, majitelé Zbirožského panství, k němuž Kohoutov náleží. Provede vás Karolina Tláskalová.

Tisový les – Přírodní rezervace v Horách (14:30 - 18:00 hod.)

Na tomto místě roste více než 3000 stromů tisu červeného starých i přes 500 let. Je to asi třetina z celkového počtu tisů v České republice. Tis je na našem území původní strom a patří k silně ohroženým druhům. Místo bylo vždy poměrně špatně dostupné, proto asi zdejší les vydržel až do dnešní doby. 

Hasičské muzeum Zbiroh (15:00 - 17:00 hod. a 15:30 - 17:30 hod.)

Muzeum požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Představí se vám zde unikátní historické exponáty související s činností hasičů od poloviny 18. století až po třicátá léta 20. století. Vašimi průvodci budou žáci ze ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.

Městské muzeum Zbiroh (15:00 - 16:00 hod. nebo 16:00 – 17:00 hod.)

Muzeum J. V. Sládka se nachází na původním místě rodného domku básníka a bylo zřízeno v roce 1952. Stálá expozice představuje nábytek a zařízení z pražského bytu, bohaté dokumenty, které na 12 panelech zachycují Sládkovo dětství, sociální poměry v kraji, studia, literární začátky, pobyt v Americe, básnickou a   překladatelskou činnost. Vašimi průvodci budou žáci ze ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.

Co všechno bychom měli znát o vesmíru - přednáška (16:00 – 17:00 hod.)

Vyjmenovat osm planet Sluneční soustavy dokáže každý. Popsat hlavní pohyby planety Země a celé Sluneční soustavy snad také. O tom, že na oběžnou dráhu létají družice a astronauti, slyšely už i malé děti. Co bychom měli určitě všichni o vesmíru a letech do kosmu znát, ale ve škole a z televize se to ne vždycky dozvíme? Dozvíte se od Jana Spratka z Hvězdárny a planetária hl. města Prahy.