Workshopy s odborníky

V sobotu 28. května se na GLOBE Games můžete těšit na TERÉNNÍ WORKSHOPY. Praktické dílny i besedy s předními českými odborníky a znalci místního prostředí.


Registrace na GLOBE Games 2022 je ukončena. V případě dotazů nás kontaktujte na globe@terezanet.cz.

Dopolední workshopy

Dopolední workshopy se budou konat v přírodním prostředí v okolí Zbiroha.

 

Workshopy 28. května 9:00 – 13:00 hod

Zázračné jarní proměny v okolí Čertovy skály

Na konci května jaro „běží“ naplno a vegetace se neustále mění před očima. Které druhy již budou mít plně vyvinuté listy? Co pokvete? A najdeme rozdíly ve vývinu vegetace na kraji a uvnitř lesa? Naše výsledky můžeme porovnat s dlouhodobým 30letým průměrem, který máme pro tuto lokalitu k dispozici! A vše bude „okořeněno“ speciálním fenologickým kvízem. Workshop povede Lenka Hájková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Les není jen na houby

Jaká tajemství skrývá les kolem Zbirohu? A nebo možná i ten váš? Pojďte prozkoumat, co se dá v pozdně jarním lese najít, očichat i ochutnat. Jak se v lese a v krajině neztratit, které druhy léčí a jak je sbírat a zpracovat – a na které si naopak dát pozor, aby nás neotrávily. Provede vás lektor a nadšený zahradník a permakulturista Michal Plundra.

Tajemství půdy pod našima nohama

Co se dá vyčíst z půdy pod našima nohama? Jak vznikala, k čemu se hodí a jak ji můžeme chránit? Ovlivňuje i naši půdu klimatická změna? A může naopak půda nějak ovlivnit klima? Přijďte bádat a rýpat se v půdě s Monikou Hradilovou, odbornicí na GLOBE pedologii.

Proč nekouřit – a jak kapka vody přinutí letadlo změnit směr?

V meteorologii a klimatologii platí, že vše souvisí se vším a řadě faktorů, které se vzájemně ovlivňují, stále úplně nerozumíme. Na malém příkladu se pokusíme vysvětlit některé z nich. Budeme zkoumat nasycení různých povrchů vodou a možný odpar. Pokusíme se objasnit význam vody a její vliv na počasí a klima v poněkud netradičních, ale významných souvislostech. Workshop povede Karel Lípa, letecký meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu.

Mikroplasty ve vodách

Vypustíme vodu z pračky nebo z nádobí do odpadu. Co se stane s částečkami plastů (z houbičky nebo fleesové mikiny) v ní? Zachytí je čistírny odpadních vod nebo putují řekami dál? Usadí se cestou na dně nebo je najdeme ve vodě, když ji přefiltrujeme? A jak jsou na tom rybníky v okolí Zbirohu? Najdeme i v nich mikroplasty – a poznáme, z čeho se do vody uvolnily? Pojďte to prozkoumat s Alexandrem Prokopem z pardubického Technecia.

 

Workshopy 28. května 9:00 – 11:00 hod

Vodní bezobratlí jako indikátor kvality vodního prostředí

Jací bezobratlí žijí ve vodě kolem nás? A jak podle nich poznáme kvalitu nebo narušení vodního prostředí? Pojďte si vlastnoručně vyzkoušet odběr vzorků, určování bezobratlých a prozkoumat, co z jejich přítomnosti můžeme zjistit. Workshop povede docent Martin Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

Výroba hudebních nástrojů z přírodních materiálů

Příroda je nevyčerpatelným zdrojem inspirace. V hudebním světě je její vliv naprosto nezpochybnitelný. Hudba často napodobuje zvuky přírody a většina hudebních nástrojů je vyrobena z přírodních materiálů. V tomto workshopu si vyrobíme dešťovou hůl ze stonku křídlatky japonské, která je na území ČR považována za invazivní rostlinu. A proto nebude jistě vadit, když ji využijeme pro výrobu hudebního nástroje. Workshop povede Lukáš Kamas z ALCEDA – střediska volného času a plavecké školy Vsetín.

Školní les do kapsy – proč a jak si ho vysadit?

Chcete mít na dohled od školy malou oázu zeleně, ve které se dá učit nebo odpočívat? Představíme si, jak na to, abyste maximálně využili i malou plochu (již od 100 m²) a vytvořili skvělý prostor pro přírodu i pro lidi. Ukážeme si příklady ze světa i z ČR a dozvíte se spoustu praktických fint. Workshop povede Jan Froněk, vedoucí programu LES ve ŠKOLE vzdělávacího centra TEREZA.

Cesta do pravěku 

Do nedalekého okolí Zbirohu zasahuje Barrandien, unikátní oblast, kde se v době prvohor nacházelo mělké moře - a v něm spousta živočichů. Dodnes je tu můžete najít jako zkameněliny. Vydejte se na výpravu do dávné minulosti Zbirožského okolí a třeba si z ní odnesete i vlastního trilobita... Provede vás Kristýna Kaiser, nadšená geoložka z týmu GLOBE metodiků.

 

Workshopy 28. května 11:00 – 13:00 hod

Výroba hudebních nástrojů z přírodních materiálů 

Příroda je nevyčerpatelným zdrojem inspirace. V hudebním světě je její vliv naprosto nezpochybnitelný. Hudba často napodobuje zvuky přírody a většina hudebních nástrojů je vyrobena z přírodních materiálů. V tomto workshopu si vyrobíme dešťovou hůl ze stonku křídlatky japonské, která je na území ČR považována za invazivní rostlinu. A proto nebude jistě vadit, když ji využijeme pro výrobu hudebního nástroje. Workshop povede Lukáš Kamas z ALCEDA - středisko volného času a plavecká škola Vsetín.

Jaké bohatství skrývá CHKO Křivoklátsko? 

Téměř dvě třetiny CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo zachováno více než 1800 druhů cévnatých rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a velké množství dalších živočichů, z nichž nejeden je na červeném seznamu vzácných a ohrožených druhů. Průvodcem na přírodovědné vycházce bude Pavel Moucha, lesník z CHKO Křivoklátsko.

Doktorem v korunách stromů... 

... nemusí být jen datel. Vědci často potřebují vzorek z osluněných větví. Jak se dostat na vysokou jedli, když nemáte křídla ani jeřáb, a nechcete strom poškodit? Přijďte zkusit výstup pomocí lan a smyček pod vedením stromolezce Jiřího Matuchy. Odebraný vzorek listu pak zanalyzujete a v polní laboratoři ověříte zdravotní stav stromu. A jak se na zdraví stromů projevuje změna klimatu? Rozeberete se Zuzanou Lhotákovou z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. !!! Účastníci povinně využijí všechny poskytnuté bezpečnostní a jistící pomůcky a workshopu se účastní na vlastní nebezpečí.

Cesta do pravěku 

Do nedalekého okolí Zbirohu zasahuje Barrandien, unikátní oblast, kde se v době prvohor nacházelo mělké moře - a v něm spousta živočichů. Dodnes je tu můžete najít jako zkameněliny. Vydejte se na výpravu do dávné minulosti Zbirožského okolí a třeba si z ní odnesete i vlastního trilobita... Provede vás Kristýna Kaiser, nadšená geoložka z týmu GLOBE metodiků.

 

Odpolední workshopy a besedy

Odpoledne vás čekají zajímavé besedy (přednášky) ve škole, nebo další workshopy v terénu. 
 

Voda v krajině – máme jí dost? - 15:00 - 17:00 hod.

Extrémní sucho a povodně – negativní dopady klimatické změny, kterým je třeba předcházet nebo se jim přizpůsobit. Jak obnovit a chránit celou krajinu (ne jen její vybrané části), aby dokázala udržovat více vody? Jak využívat srážkové vody ve městech? Jak může každý z nás šetřit vodou (recyklace šedé vody, virtuální voda)? Dozvíte se z přednášky docenta Martina Rulíka z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

Repatriace sýčka obecného v Plzeňském kraji - 15:00 - 16:30 hod.

Sýček obecný je jedním ze zvláštně chráněných ptáků ČR. Ještě před 50 lety ale patřil k nejčetnějším druhům našich sov. Během posledních několika let z naší krajiny alarmujícím tempem mizí. Může za to především intenzivní využívání krajiny člověkem. Jak obnovit či posílit populace této vzácné sovy? Petr Jandík z ČSOP Spálené Poříčí představí záchranný projekt repatriace sýčka obecného do západních Čech.

Želvy v úzkých - 15:00 - 17:00 hod.

Oblast Berau na východním Borneu je území s největší biodiverzitou na světě. Jsou tu nejstarší korálové útesy, více než 880 druhů ryb, rejnoci a manty, 23 druhů delfínů a velryb, potkáte tu žraloky a vzácně i poslední dugongy. Oblast je ale především domovem mořských želv – karet obrovských a karet pravých. Zdejší bohatství ale velmi rychle mizí. Na přednášce Hany Svobodové se dozvíte, jak se ve spolupráci s místními obyvateli snaží želvy chránit. A jak k tomu můžete přispět i vy.

Co spolu dokážou člověk a jeho čtyřnohý kamarád?  -15:00 - 16:30 hod.

Mushing je sport, ve kterém člověk se psy tvoří tým a společnými silami zdolávají různě dlouhé tratě. Představí vám ho paní učitelka Evženie Brzková ze ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, která miluje psy, přírodu, a hlavně se nebojí zašpinit! Na workshopu poznáte její čtyřnohé přátele a spolupracovníky, psy husky, a těšit se můžete i na ukázku mushingu.

Jak učit o klimatu? (workshop pro učitele)  - 15:00 - 16:30 hod.

Na co nezapomenout při výuce o klimatické změně? Na jakých principech stavět klimatické vzdělávání ve škole? Jak efektivně komunikovat o klimatické změně/krizi směrem k žákům a čemu se naopak vyhnout? Z jakých relevantních zdrojů můžete čerpat? To budou témata workshopu Báry Semerákové ze Vzdělávacího centra TEREZA. Budeme i diskutovat a sdílet – co už děláte nebo plánujete v tomto tématu dělat.