Badatelsky orientovaný kroužek

Jak bádat po škole - v družině nebo na kroužku - sdílí Adam Tureček ze ZŠ Nehvizdy.

Badatelsky orientovaný kroužek

Ve škole, kde působím, se objevila možnost si otevřít s kolegyní (klientem) badatelsky orientovaný kroužek. Dlouho jsem neváhal, protože scházet se kvůli BOV je při běžné výuce organizačně náročné (kolegyně učí na prvním stupni a já na druhém – suplování, přípravy atd.).

„Nejdřív jsem musel přesvědčit kolegy a kolegyně, že když se chci jít podívat do hodiny, že to není stejné, jako když tam přijde zástupce nebo inspektor.“

Především jsem se rozhodl uplatnit své nově nabyté zkušenosti z oborového mentoringu. V kroužku zkouším různá praktika a BOV, která si otestuji, zda by byla vhodná zařadit do běžné výuky. Dalším mým cílem bylo ukázat kolegyni, jak vypadá BOV. Především, aby si sama vedla výuku BOV, proto se ve výuce střídáme. Po skončení si sdílíme silné a slabé stránky v proběhlé výuce a případné zlepšení.

Na kroužku jsem si už otestoval několik praktik a BOV, se kterými jsem si jistý, že je rozhodně zařadím do výuky. Nejvíce se mi povedlo BOV s lišejníky, cukrem v limonádách a diagnostika svalových partií těla. Příští rok se zaměříme na téma člověk (smysly, tep, vytrvalost), kdy bude BOV přizpůsoben tak, aby se dal použít jak na prvním stupni (5. ročník), tak i na druhém (8. ročník). 

Adam Tureček, ZŠ Nehvizdy 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Příběhy ze škol