Badatelský rok v plném proudu

Na čtyřicet učitelů si prakticky vyzkoušelo badatelsky orientované vyučování přímo na programu GLOBE. Dvoudenní úvodní semináře byly inspirací a motivací k bádání i jak prakticky začlenit badatelské aktivity přímo do hodin.

Badatelský rok v plném proudu

Na vlastní kůži si je učitelé měli možnost vyzkoušet a vzájemně sdílet své zkušeností a mnoho dalšího ... K praktickému použití na svých školách dostali metodické materiály.

Průběžně během roku učitelé budou trénovat s žáky jednotlivé kroky badatelského postupu na GLOBE témata a sdílet své zkušenosti s ostatními. Zkušenosti a výstupy během roku budeme sbírat a stanou se podkladem nové metodiky programu GLOBE pro učitele.

Prohlédněte si fotografie - rok 2014/2015 je badatelský! 

 

Zobrazit web
Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás