Tatínek odborníkem

Studenti z Gymnázia Kadaň poznávají, jak se měří kvalita vody. Díky jednomu z rodičů!

Tatínek odborníkem

Při cestě cyklostezkou k Želině, kde studenti tercie pracovali na úpravě okolí studánky a rybníčku, jsme míjeli malou budovu na břehu Ohře. Podle měřidla jsme poznali, že se zde provádí měření stavu vody. K našemu překvapení jsme se dozvěděli, že odběry vzorků vody z Ohře zajišťuje pro Český hydrometeorologický ústav v Praze otec jedné ze studentek tercie p. Tudor, který nás pozval na exkurzi. V úterý 18. 11. 2014, za počasí „kdy by psa nevyhnal“, jsme statečně vyrazili k Ohři. Pan Tudor nás seznámil se zařízením stanice, kde jsou automaticky každý den odebírány vzorky vody, které pak odvážejí do Prahy k dalším rozborů.

Měří se teplota vody, zákal, vodivost a výška hladiny. Třída tercie v programu GLOBE sleduje od září u vzorků vody z Ohře tytéž ukazatele (místo výšky hladiny pH vody), i když jen jednou týdně.  Všemu jsme tedy dobře rozuměli a bude moc zajímavé porovnat naše měření s těmi odbornými, které získáme od p. Tudora. Zaujalo nás také měření rychlosti toku Ohře, které provádí Povodí Ohře – loďku zafixují na lanech natažených přes řeku a speciálním přístrojem změří rychlost toku.

Zdroj a fotografie: Gymnázium Kadaň, Hana Kožíšková

Zobrazit web
Vloženo Od
Tags: Příběhy