ERASMUS+ aneb bádáme napříč Evropou

GLOBE jako obsah, ERASMUS+ jako prostředek. Inspirujte se příklady dobré praxe z GLOBE škol.

ERASMUS+ aneb bádáme napříč Evropou

Láká Vás to zkusit, ale nevíte jak na to? Přinášíme základní informace, termíny i zkušenosti dvou GLOBE škol, které ERASMUS+ a program GLOBE kombinují. Za ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše sdílela zkušenosti paní učitelka Věra Keselicová a za Česko-anglické gymnázium České Budějovice paní učitelka Lucie Starčevská.

►GLOBE ERASMUS+ na ZŠTřebíč, ul. Kpt. Jaroše 

,,European Trees within European Weather" byl dvouletý projekt strategického partnerství mezi evropskými školami v rámci programu Evropské komise ERASMUS+. Naše ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše v něm spolupracovala s chorvatskou základní školou OS Marija Jurič Zagorke ze Záhřebu  a Dundagas vidus skola z Dundagy v Lotyšsku. Naším cílem byl společný fenologický a meteorologický výzkum a vzájemné učení nového přírodovědného měření a přírodovědně zaměřených aktivit.

"Chtěli jsme zjistit, co mají jmenovaná tři místa z hlediska našeho výzkumu společného a co rozdílného."

Studenti prováděli fenologický a meteorologický výzkum – pozorovali, jak se během roku mění bříza a dub, měřili teplotu vzduchu, množství srážek, teplotu půdy, pozorovali mraky a fotili je. Měření a pozorování zpracovávali a porovnávali výsledky ze třech evropských zemí. Zkoumali, zda a jak jsou změny ovlivněny právě teplotou vzduchu, množstvím a pH srážek, teplotou půdy a oblačností. V oblasti meteorologie bádali nad rozdíly v počasí v jednotlivých místech.

V průběhu projektu proběhla pracovní setkání učitelů v Třebíči, v Dundaze a v Záhřebu. Poslední listopadový týden proběhlo v Třebíči první mezinárodní studentské setkání. Studenti se osobně seznámili a představili svoji zemi, město a školu. Hosté podrobněji poznali naši školu i město během komentovaných prohlídek. Na exkurzích v úpravně vody ve Štítarech a v odkyselovací stanici v Heralticích poznali, jak se získává pitná voda pro Třebíčsko. Na vodní elektrárně Dalešice se seznámili s využitím vody pro výrobu elektřiny a prohlédli si část areálu. Velmi zajímavá byla exkurze u hydrobiologů na Povodí Moravy v Brně. Účastníci setkání viděli laboratoře, kde se vyhodnocují vzorky z moravských řek, a proces zkoumání malých bezobratlých živočichů. Nezbytnou součástí setkání byla práce v mezinárodních skupinách. Studenti vytvářeli anglicko - česko – slovensko – chorvatsko – lotyšský slovník, který bude obsahovat pojmy související s projektem.

U vybraných třebíčských rybníků prováděli měření teploty, průhlednosti a pH vody a odběr vzorků  a ve škole měřili množství amoniaku, fosfátů, dusičnanů, dusitanů, kyslíku, alkalinity, vodivosti, železa a zinku, a pozorovali malé bezobratlé živočichy. Vyzkoušeli si badatelskou hodinu na téma ,,Život v různých vodních ekosystémech“. Účastníci setkání se také pod vedením paní učitelky Kučerové naučili tancovat polku a valčík, užili si vodní radovánky v Aqualendu Moravia a pobavili se při bowlingu. Týden velmi rychle uběhl, studenti a učitelé si příjemně užili společně strávené chvíle a už se těší na další setkání, které se uskuteční v dubnu 2020 v Bratislavě.

Sepsala Věra Keselicová ze ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

Některé výstupy projektu si můžete prohlédnout:

►GLOBE ERASMUS+ na Česko-anglickém gymnáziu České Budějovice

Zatímco ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše byla v projektu koordinátorskou školou a vše vymýšlela, Česko-anglické gymnázium České Budějovice se do ERASMU+ dostalo jako škola partnerská. Oslovila je totiž jejich dlouholetá partnerská škola ze Slovinska Prva gimnazija Maribor. Třetí spolupracující škola byla I. gimnazija v hlavním městě Chorvatska Zagreb. Na jaře 2019 se sešli zástupci všech tří škol v Mariboru a projednali hlavní cíle a obsah projektu. Koordinátor projektu Prva gimnazija Maribor předložil projekt u slovinské národní agentury Projekt Erasmus+.

Projekt byl schválen a probíhá ve všech třech školách od 1.9.2019. Projekt se jmenuje „STEM na třetí - Tři školy EU v STEM projektu“, co ale vyjadřuje zkratka STEM? No přece S = Science, T = Technology, E = Engineering, M = Mathematics. S využitím moderních měřicích systémů a dalších technologií budou studenti zjišťovat ukazatele kvality čistoty vod a ovzduší. Žáci budou naměřené hodnoty stejnými metodami vyhodnocovat a výsledky navzájem sdílet a porovnávat. Předpokladem je, že společná práce žáků a učitelů tří zúčastněných evropských zemí přispěje k rozvíjení znalostí a dovedností v oborech, které vyjadřuje zkratka STEM a zároveň umožní hlubší poznání zúčastněných partnerských zemí a k navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými účastníky.

A kde je tam ten GLOBE? Když byli žáci ze Slovinska a z Chorvatska na začátku prosince v Praze, stavili se v TEREZE a my jsme s nimi rozebrali metody měření a protokoly GLOBE, které budou v projektu využívat. Držte jim palce a na GLOBE GAMES se jich zeptejte, jak to jde.

Děkujeme Lucii Starčevské z Česko-anglického gymnázia České Budějovice. 


►GLOBE ERASMUS+ u Vás ve škole?

A jak to tedy udělat, abyste měli ERASMUS + u Vás ve škole? Obraťte se na Národní agenturu Erasmus+ , kde Vám česky poradí co a jak. V ERASMU+ existují dvě možnosti - můžete v rámci Klíčové akce 1 (KA1) vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje (více najdete zdenebo můžete v rámci Klíčové akce 2 (KA2) spolupracovat v oblasti vzdělávání, tak jako Věrka s Luckou (více najdete zde). 

Uzávěrka podání žádosti:

Klíčová aktivita KA1: Projekty mobility osob/školní vzdělávání – 5.2.2020

Klíčová aktivita KA2: Projekty spolupráce/ školní vzdělávání – 24.3.2020

Pokud byste měli zájem o KA 1 tedy vyslání učitelů do zahraničí s cílem dalšího profesního rozvoje, lotyšský koordinátor GLOBE nabízí kurz  “Motivate and Attract Students in Science”. Nebo a to je možná ještě zajímavější - podpora může být využita k cestě na evropské GLOBE setkání 2020 v Chorvatsku!

Pokud byste měli zájem, dejte nám vědět co nejdříve na email dana.votapkova@terezanet.cz. Těšíme se na bádání napříč Evropou!

 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Příběhy Mezinárodně