Bádáme s dětmi ve školní družině

Jak se bádá po škole? O své zkušenosti se tentokrát podělí Dana Heřmánková z 1. ZŠ Říčany.

Bádáme s dětmi ve školní družině

Během 2. pololetí jsem předávala svoje zkušenosti s badatelstvím na 1. stupni vychovatelce školní družiny. Metody a formy práce ve školní družině jsou v mnohém totožné s metodami a formami učitelů 1. stupně. Kromě přírodovědných témat BOV také rozvíjí klíčové kompetence: kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní. Výhodou BOV v družině je absence známkování a větší důraz na sebehodnocení.

Největším úskalím spolupráce byl čas. Naše setkávání a přípravy probíhaly především telefonicky, emailem, mými návštěvami v družině v pracovní době vychovatelky, popř. jsme pro sebe měly vymezený přesný čas v době mé volné hodiny. Program školní družiny je často přerušován předáváním dětí do různých kroužků a odchodem dětí z družiny, kdy vychovatel musí stále sledovat čas, aktuální situaci a zaznamenávat docházku. V průběhu spolupráce nám vyšel nejvhodnější den pro spolupráci pátek a nejklidnější hodina byla mezi 14. a 15. hodinou. Z dětí i z nás spadl stres probíhajícího týdne a děti byly obyčejně velmi přívětivě naladěné na jednotlivé hodiny.

Velmi mne překvapilo pozitivní přijímání jednotlivých lekcí. Důležitá byla příprava, smysluplnost, zajímavá témata, dodržování pravidel, respektování naladění dětí a komunikace mezi mnou a vychovatelkou. Možnosti využití BOV v družině jsou široké. Důležité je si uvědomit, že vše nestihneme hned, jednotlivé kroky se dají rozfázovat. Kolegyně obyčejně děti na téma nachystala již dopředu, přečetla jim úryvek z knihy, povídala si s nimi o tématu. Realizace lekcí a kroků v rámci BOV byla tak klidná a přirozená. Dětem bylo umožněno pracovat ve skupinách, některé děti upřednostňovaly individuální práci, i v tom jsme jim mohly vyhovět.

Začali jsme „kouzelnickými“ pokusy: nafukováním balonku v PET lahvi. Kolegyně využila jako úvodní motivaci povídku Hrochovy slasti a strasti z knihy pro děti Straka v říši entropie. Děti modelovaly z plastelíny tvary, které se nepotopí.

Mě jako mentorku obohatilo vidět kolegyni při práci a nahlédnout do činnosti školní družiny.


TIPY PRO SPOLUPRÁCI S VYCHOVATELKOU ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

→ Najděte si společný čas pro plánování a reflexi ve volné hodině mentora

→ Vymezte si čas nerušený vyzvedáváním dětí na kroužky, např. páteční odpoledne

→ Rozfázujte si badatelskou lekci, úvodní motivační čtení může proběhnout pro celou skupinu při zklidnění po příchodu z oběda

→ Zařaďte BOV do vycházek a pobytu v parku nebo zahradě

 

Dana Heřmánková, 1. ZŠ Říčany

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás