Jak se nám ve městě dýchá?

Žáci ze Základní školy v Dačicích zkoumají množství aerosolů v atmosféře. Kde se nám dýchá lépe? U školy nebo v centru města?

Jak se nám ve městě dýchá?

Ke zkoumání čistoty ovzduší si žáci od TEREZy zapůjčili přístroj Calitoo. Pomocí něj je možné zjistit prostupnost slunečních paprsků atmosférou. Čím více je v atmosféře prachových částic (aerosolu), tím je průchodnost slunečních paprsků nižší. Množství škodlivin v ovzduší ovlivňuje kromě jiného také automobilová doprava. 

Vybrali jsme si proto dvě místa u nás v Dačicích, kde jsme prováděli několik měření, abychom zjistili zda se nám potvrdí naše hypotéza. A jak že naše hypotéza zněla?

„V centru města bude koncentrace aerosolu vyšší než v klidnější části města u naší základní školy.“

Domnívali jsme se tedy, že prostupnost slunečních paprsků bude vyšší u ZŠ než v centru města.

Abychom naše tvrzení podložili, vydali se naši žáci po skupinách jedno květnové odpoledne sledovat intenzitu dopravy. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v centru města v ulici Göthova napočítali 886 vozidel za hodinu, na rozdíl od ulice Boženy Němcové, kde to bylo „pouze" 111 vozidel za hodinu.

Nakonec se ovšem naše hypotéza nepotvrdila, protože z 10 provedených měření byla propustnost slunečních paprsků pouze ve 3 případech menší v rušnějším centru města než u naší školy. Jak je to možné? Důvodem může být proměnlivost počasí a nemožnost měřit na obou místech ve stejnou chvíli. Místa měření jsou od sebe zároveň málo vzdálená – 800 metrů. Prozatím jsme z důvodu časové náročnosti a velké oblačnosti provedli jen poměrně málo měření.  

Aby bylo naše bádání serióznější, budeme v měření pokračovat. Uvidíme, co zajímavého ještě zjistíme...

 Bohumil Šuhaj, GLOBE tým ZŠ Dačice Boženy Němcové

Vloženo Od
Tags: Příběhy