Letem světem nad GLOBEm

Aneb shrnutí výsledků evaluace programu GLOBE

Letem světem nad Globem

 

Zpětná vazba, sebereflexe a všudypřítomná otázka co zlepšit a kam se posunout, jsou dobrou praxí celé environmentální výchovy a samozřejmě i programu GLOBE! Proto jsme neváhali a s nadšením provedli další evaluaci celého programu GLOBE a jeho vlivu na žáky. Poznání je totiž povznášející a zpětná vazba na Vaší práci je obrovským darem. Pojďte se s námi vznést do oblak a zákulisí projektu. Přichystali jsme pro Vás vyhlídkový let naší evaluací! Nastupte si prosím, vyrážíme.

Jako v pohádce i naše cesta evaluací má tři hlavní zastavení, kde si odpovíme na tyto tři otázky:

Jaký je přínos programu pro rozvoj badatelských dovedností žáků? Jaký je přínos programu pro posilování vztahu k místu a pro jejich znalost místní přírody? A jaké faktory (gender, věk, vzájemné vztahy obou proměnných, míra zapojení do programu) ovlivňují ostatní uvedené proměnné?

Na tyto otázky jsem hledali odpovědí u GLOBE týmů z 2. stupně ZŠ a jejich spolužáků.

A co nám z evaluace vyšlo?

  • Třeba to, že vlivem zapojení třídy do programu GLOBE se posílil vztah žáků k místu, znalost místní přírody a rozvinuly se i jejich badatelské dovednosti.
  • Posunuli jsme se také v programu GLOBE více směrem k badatelství, které už se netýká jen úzké a vybrané skupinky žáků, ale ovlivňujeme tak i žáky, kteří nejsou v GLOBE týmu. 
  • Díky společným aktivitám GLOBE (zapojování do lokálních badatelských projektů) mají z programu užitek všichni žáci ze třídy.
  • Ukázalo se také, že badatelsky pojatý program GLOBE také výrazně maže gendrové rozdíly. Jestliže při vstupu do programu dívky vykazují vyšší úroveň badatelských dovedností než chlapci, v průběhu několika měsíců od zapojení se tento rozdíl ztrácí.
  • Program GLOBE se pomalu posouvá na školách k badatelsky orientované výuce.

 

Doufáme, že Vás náš výlet evaluací programu nadchl jako nás a dodal vám další vítr do plachet. Práce, kterou společně děláme, má prostě smysl!

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás