Mohou za povodně vodníci?

Letos jsme začali bádat po příčinách povodní.

Mohou za povodně vodníci?

Součástí našeho projektu bylo zhotovit anketu s občany našeho města. Vybrali jsme tři otázky, které jsme kladli kolemjdoucím jednoho pěkného podzimního dne.

Zajímali nás odpovědi na otázky:

  1. Víte, jak se správně jmenuje říčka, která protéká našim městem?
  2. Bydlíte v blízkosti nějaké řeky a bojíte se povodní?

Většina lidí však měla naspěch a mnohdy nám ani neodpověděli. My jsme se ale nedali a asi po hodině práce jsme získali 35 odpovědí.

Natrefili jsme i na paní, která nám vyprávěla o svém dětství u říčky Rokytky, jak si tu hrála s kamarády a pouštěla lodičky. Byli jsme rádi, že někdo na naši říčku vzpomíná v dobrém, protože šest dotazovaných občanů nevědělo, která říčka Moravskými Budějovicemi protéká. Domnívali se, že se jedná o Moravu nebo Dyji. Jenom deset lidí z oslovených bydlí v blízkosti řeky a ti se svěřovali s obavami z povodní. Kromě nich ještě pět dalších vzpomínalo na velkou povodeň v roce 2006, kdy se vylila řeka ze břehů a zaplavila zahrady i domy.

V našem projektu se budeme zabývat příčinami vzniku povodní, provádíme jednou týdně hydrologická měření na Rokytce a dáváme do souvislostí meteorologická data (množství srážek a teploty) s hloubkou řeky na sledovaném místě. Plánujeme návštěvu archívu a expedici od pramene Rokytky k ústí. Zjistíme, jak to bylo, je a bude s povodněmi?

Za kroužek Tereza při ZŠ TGM Moravské Budějovice

Vojta Kliner

Vloženo Od
Tags: Příběhy