Moravské Budějovice ožijí GLOBE Games

V první půlce května bude v Moravských Budějovicích nezvykle rušno. Víte proč?

Moravské Budějovice ožijí GLOBE Games

 

V přilehlém přírodním okolí budou pobíhat podivně vyhlížející party dětí a středem města se povalí obří nafukovací zeměkoule.
Co je to za nesmysl?

Tradiční, přesto jedinečné každoroční setkání žáků a učitelů zapojených do mezinárodního programu GLOBE. To jsou GLOBE GAMES, jejichž 20. ročník letos pořádáme 11. - 14. května 2017 ve spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka Moravské Budějovice.

Dorazí 30 českých a slovenských škol a také jedna škola z Belgie! 
Právě na GLOBE Games mají žáci a učitele, kteří v průběhu roku realizují nejrůznější projekty zaměřené na poznávání a zlepšování životního prostředí, vzácnou příležitost se setkat, vyměnit si zkušenosti a získat inspiraci pro další práci

 

Rafty na rybníku i zeměkoule na náměstí

Letošní GLOBE Games se budou odehrávat v duchu hledání kořenů, zkoumání historických proměn krajiny a našeho vztahu ke krajině a k domovu. Leitmotivem celé akce budou následující verše z pásma Otvírání studánek od básníka Miloslava Bureše:

Jsem doma a jdu zas cestou starou                 
Za mnou v patách ve vzpomínce jaro
Z těch dědů a bab,
co vodám písní cestu otvírali,   
co zde studny roubili
a pevné plátno tkali,
z nich jsem a vracím se k nim znova.
Co na tom, že jejich dny
jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky si podáváme těžký klíč –
klíč od domova.

 

Slavnostní zahájení akce proběhne ve čtvrtek 11. května od 20.00 hodin v Městském kulturním středisku Beseda

V pátek 12. května se v učebnách ZŠ TGM v Moravských Budějovicích uskuteční Studentská badatelská konference, na níž žáci představí své nejlepší badatelské projekty. Na ni navazuje odpolední Festival pro veřejnost, který bude probíhat spolu s místním tradičním Ekotrhem do 17 hodin na nádvoří v Zámeckých konírnách. 

Předělem mezi dopolední konferencí a odpoledním festivalem bude oblíbený happening koulení obří nafukovací zeměkoule, symbolu programu GLOBE. Průvod účastníků za doprovodu živé muziky a alegorických postav povalí zeměkouli středem města přímo k branám zámku. Koulení začíná ve 13.00 před ZŠ TGM Moravské Budějovice. 

Sobota 13. května bude věnována terénní hře v přírodě mezi lesy, poli, loukami a rybníkem Hrachovcem, kde budou žáci ve smíšených týmech řešit prakticky zaměřené badatelské úkoly a hledat tajemný „poklad“. Na šest kilometrů dlouhé trase budou žáci bádat nad změnami v krajině, zkoumat půdu nebo měřit parametry čistoty ovzduší a vody. Souběžně bude probíhat specializovaný program pro učitele a ředitele, zaměřený na sdílení zkušeností z praxe programu GLOBE na základních a středních školách.

Od čtvrtka do neděle na účastníky čekají i další doprovodné programy zaměřené především na historii, přírodu a životní prostředí Moravských Budějovic a okolí – např. prohlídka zámku, masných krámů a dalších významných míst ve městě, exkurze  na Kozí farmu v Ratibořicích, tvůrčí dílny, sportovní a herní aktivity ve škole, návštěva Alternátoru v Třebíči, JE Dukovany nebo NP Podyjí.

GLOBE Games proběhnou pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty města Moravské Budějovice Ing. Vlastimila Bařinky a za finanční podpory ČEZ a mnohých místních firem. Mezi pravidelné podporovatele GLOBE Games patří Americká ambasáda v Praze.

Chci vědět více o Moravských Budějovicích. 

Jan Blažek, program GLOBE
Jana Hanáková, ZŠ TGM Moravské Budějovice 

Vloženo Od
Tags: GLOBE games GLOBE u nás