Pozorujte habry - podpořte výzkum Českého hydrometeorologického ústavu!

Habry obecné letos projevují zvláštní anomálii - téměř nemají samčí jehnědy a ČHMÚ se snaží zjistit příčinu. Pomozte sběrem dat k objasnění této záhady.

Pozorujte habry - podpořte výzkum Českého hydrometeorologického ústavu!

Habr obecný je poměrně běžná dřevina v českých končinách a je také významným pylovým alergenem. Více informací o dalších alergenech naleznete zde. ČHMÚ dlouhodobě monitoruje počátek nakvétání stromů a v letošním roce si pozorovatelé všimli, že se v některých oblastech v okolí Prahy a Ústí nad Labem téměř nevyskytují samčí jehnědy. Pomozte sbírat data z vašeho okolí, abychom mohli objasnit tuto záhadu. ČHMÚ se domnívá, že jde o následky sucha z roku 2015, ale k ověření, či vyvrácení hypotézy potřebují více dat. 

Jak můžete pomoci? Pozorně sledujte habry na celém území republiky. Pošlete místo (GPS, nebo geografický název), datum a informaci, zda již kvetou samičí jehnědy a jak moc je strom obsypán (odhadem) a zda jste objevili nějaké samčí jehnědy. Vaše poznatky posílejte na adresu:  hajkova@chmi.cz 

Moc vám děkujeme za vaši badatelskou činnost! 

Pro zájemce doporučujeme také Aktuální fenologická data alergenů (ČHMÚ). 

Habr obecný (Carpinus betulus) - počátek kvetení. 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Fenologie