Pytlomat a stezka odpadů - akce pro veřejnost v koronadobě

PULCHRA - to je mezinárodní projekt, do kterého je zapojených 50 škol z 10 zemí EU. Všechny měly mimo jiné v letošním školním roce za úkol uspořádat otevřenou akci pro veřejnost. Jak si s tím poradili v Ledči nad Sázavou?

Pytlomat a stezka odpadů - akce pro veřejnost v koronadobě

Jako téma projektu pro letošní rok si v Ledči vybrali nakládání s odpady a dokazují, že i o odpadu se dá bádat a zkusit změnit něco ve městě k lepšímu.

Tým složený z učitelů a žáků ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou se nenechal odradit uzavřením škol a zákazem setkávání většího počtu lidí a i při těchto ztížených podmínkách se pustil do řešení problému s přeplněnými kontejnery.

O situaci informovali v místním Ledečském zpravodaji, připravili facebook a web, kde o svých aktivitách pravidelně informují. A to dokonce i v angličtině, kterou díky mezinárodnímu projektu hodně procvičují. Pro veřejnost žáci připravili elektronický dotazník o třídění a minimalizaci odpadu a se zástupci města se dohodli, že zkusí zmapovat "separační hnízda" - zda dostačuje velikost a počet umístěných kontejnerů a v jakém jsou stavu. Ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy vzniká i přehledná mapa, ze které budou moci obyvatelé Ledče rychle zjistit, kde se nachází nejbližší barevné popelnice.

Průzkumem v terénu i dotazník ukázal, že větší podpora ve třídění odpadů a minimalizaci odpadu se v Ledči hodí, a tak žáci stáli před otázkou, jak oslovit veřejnost, se kterou se nemůžou kvůli epidemiologickým opatřením nijak potkat.

Řešení nalezli v podobě zorganizování jarního úklidu města, který probíhal celý týden, uklízet mohl kdokoli, kdekoli a pro pytle na sběr odpadků si mohl přijít do speciálního Pytlomatu u školy. Veřejnost se o úklidu dozvěděla na webu, facebooku, v Ledečském zpravodaji, na vývěskách, v infocentru - zkrátka všude, kde to šlo. Nakonec se zapojilo pár desítek lidí, počet, se kterým byl tým spokojen. Podobné loňské akce se zde totiž nezúčastnil nikdo. A tak je vlastně i relativně malý počet uklízejících velkým úspěchem a krokem ke změně.

Větší ohlas nakonec vzbudila stezka odpadů - cedulky s různými odpadky rozmístěné kolem školy vždy s informací jak dlouho se daný materiál rozkládá nebo co se z něj dá vyrobit, když se dostane do toho správného kontejneru. Na cedulky žáci umístili i QR kódy, ze kterých mohli obyvatelé zjistit mnohem víc informací.

Držíme palce, aby se týmu splnilo to hlavní, co si žáci od projektu přejí - aby se zvýšil počet lidí, kteří třídí odpad a vzrostla i čistota jejich krásného města. 

A ještě si při tom procvičili spoustu dalších věcí (psát článek, vytvořit web, pracovat s informacemi, komunikovat s úřady a i jinými dospělými, tvořit dotazník, plánovat, spolupracovat, mít zodpovědnost za svůj úkol a reálně pomoci přírodě). Tohle učení si možná žáci ani neuvědomují, protože tím hlavním pro ně byla práce, která pomůže zlepšit jejich okolí a tím i kousek naší společné planet.

Děkujeme!

Vloženo Od