Reportáž ze zasedání Vědecké rady GLOBE

Fenologie je důležitá i pro zdravotnictví nebo pojišťovnictví, upozorňují vědci

Reportáž ze zasedání Vědecké rady GLOBE

Ve čtvrtek 11. ledna zasedala v Praze Vědecká rada programu GLOBE. Toto výjimečné setkání se koná jednou ročně a je nejenom společenskou událostí, ale hlavně významnou platformou pro sdílení nejnovějších informací o projektech a poznatcích v oblasti životního prostředí. Renomovaní vědci a vědkyně diskutují o své vědecké činnosti a novinkách s ní spojených a dodávají programu GLOBE nová témata a badatelské impulsy. Ne jinak tomu bylo i počátkem ledna, kdy se v sídle TEREZy sešli a diskutovali o mikroklimatu lesa, o anomáliích v počasí, o zadržování vody v krajině, o dálkovém průzkumu Země, o záboru zemědělské půdy, i o natáčení dětského pořadu o zkoumání přírody.

„Mohli bychom vyhlásit soutěž o nejkrásnější tornádo,“ navrhl odborník na lokální projevy počasí Karel Lípa z Českého hydrometeorologického ústavu, když hovořil o možnosti zapojení studentů z programu GLOBE do pozorování průběhu počasí.  Nápad Karla Lípy okamžitě rozvířil diskusi o prospěšnosti zabývání se atraktivními tématy pro vážné vědecké zkoumání: „Pozorování a prezentace těchto abnormálií přispívá k informování veřejnosti o globální změně klimatu, proto je nutné toto informování podporovat,“ uvedl za obecného souhlasu všech přítomných profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity. Zároveň upozornil, že podobná pozorování jsou důležitá i pro sektory, které laika v první moment nenapadnou, například pro pojišťovnictví.

Ve stejném duchu hovořila například i doktorka Lenka Hájková z Českého hydrometeorologického ústavu: „V loňském roce se dařilo využívat fenologická pozorování i dál, konkrétně třeba v alergologii.“ A ihned upozornila na projekt snažící se zapojit několik evropských států do mapování pylové situace i na snahu o větší automatizaci těchto pozorování, která mohou být nápomocná ve zdravotnictví.

Slavnostní večer pokračoval diskusí o nových měřicích pomůckách či publikacích a vědci a vědkyně zmínili celou řadu dalších zajímavých témat, kterými se zabývají. Každý z přítomných zároveň přinesl návrhy, jak svou činnost propojit s programem GLOBE. "Podpory našich vědců a vědky si nesmírně vážíme. Jsou velkým přínosem a zároveň garanty odbornosti celého našeho programu," uzavřela Michaela Černá, jedna z koordinátorek programu GLOBE.

 

Vloženo Od
Tags: Příběhy Fenologie