V Evropě se o nás ví

Jak učitelé ZŠ TGM Moravské Budějovice udělali díru do světa a co jim to přináší.

V Evropě se o nás ví

 

ZŠ TGM Moravské Budějovice je zapojená v programu GLOBE od roku 2004. Na škole řadu let funguje "Kroužek Tereza", který sdružuje žáky se zájmem o ekologii a přírodní vědy. Tito žáci rozvíjí celou řadu aktivit, zejména v programech GLOBE a Ekoškola. I my učitelé zkoušíme neustále něco nového a dokazujeme sobě i žákům, že vyučování nemusí být nuda. Před třemi roky se nám povedlo vytvořit spolupracující skupinu sedmi učitelů z prvního i druhého stupně. Vstoupili jsme do projektu Mistři kolegiální podpory a naučili se společně plánovat, učit nebo vyhodnocovat odučené hodiny. Společně jsme realizovali mnoho badatelských hodin i jedinečné projekty pro místní komunitu. 

Z Vysočiny do světa
V loňském roce jsme se v Itálii zúčastnili mezinárodního setkání evropských učitelů a koordinátorů zapojených v programu GLOBE. Na "GLOBE Marketu" jsme s úspěchem prezentovali své školní badatelské projekty a získali mnoho přátel a kontaktů na spřízněné učitele z dalších zemí Evropy. Při loučení jsme si slíbili, že za rok se určitě setkáme na příštím setkání v Chorvatsku. 

Lidé míní, koronavirus mění. Kvůli pandemické  situaci se organizátoři rozhodli uspořádat konferenci on-line. A protože jsme byli zvědaví, co se na našich spřátelených školách děje, přihlásili jsme se do diskuse s naším projektem "Tajný lesík". V prezentaci jsme zdokumentovali, jak jsme vysadili s kroužkem Tereza 700 stromků, převážně dubů a buků. V současné době slouží lesík jako studijní plocha pro naše pozorování. Naše práce měla u devadesáti účastníků z celé Evropy úspěch a vzbudila velký zájem.

A co jsme se dozvěděli o práci  dalších škol zapojených v programu?

- Že na Maltě měří děti teplotu mořského písku a podle ní usuzují, zda se narodí mořským želvám mláďata samčího nebo samiččího pohlaví.

- Že v Izraeli letos naměřili 843 mm ročních srážek a v roce 2001 jenom 220 mm. Několik let děti pozorují, jak se výkyvy počasí projevují na chování zvířat.

- Že kamarádka Vesna ze Záhřebu propaguje pozorování přírody u dětí ve věku 4 - 7 let v mateřské škole a zaujala nás tím, jak zpracovala s malými téma Mraky.

- Že ve Švýcarsku se kolega Sebastián rozhodl sledovat výskyt živočichů v horské bystřině a pomocí něj hodnotit kvalitu vody....

Podobných nápadů jsme viděli a slyšeli během konference mnoho. Bylo to pro nás velmi zajímavé a inspirovalo nás to pro další práci. Nyní jen doufáme, že se příští rok už potkáme naživo. S námi organizátoři mohou počítat - příští Evropské GLOBE setkání se má totiž konat v Praze!

 

 

Sepsali:
Jana Hanáková a Romana Průšová (na fotografii diskutující s ředitelem programu GLOBE Tonym Murphym)
ZŠ TGM Moravské Budějovice 

Vloženo Od
Tags: Mezinárodně