Výzva Erasmus+ je tady

Získejte mezinárodní partnerství a finanční prostředky na GLOBE projekty na své škole prostřednictvím Erasmus+!

Výzva Erasmus+ je tady

 

Přečtěte si bedlivě níže uvedené informace a přidejte se ke komunitě GLOBE škol, které využívají možnosti k rozvoji. Získejte finanční prostředky na svou školu GLOBE prostřednictvím programu a podpořte síťování a mobilitu učitelů a studentů GLOBE!

Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů

KA 2 je určen k rozvoji vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím pěti hlavních činností. První z nich funguje dobře v rámci spolupráce školy v rámci sítě GLOBE: "Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže"

Strategická partnerství mají za cíl podporovat vývoj, přenos a / nebo zavádění inovačních postupů, jakož i společných iniciativ pro vzájemné učení a výměnu zkušeností na evropské úrovni. V závislosti na cílech a složení strategického partnerství mohou být projekty dvou typů: Strategické partnerství podporující inovace nebo Strategické partnerství podporující výměnu příkladů dobré praxe

• Strategická partnerství musí zahrnovat minimálně 2 a maximálně 6 škol z nejméně dvou různých zemí.

   Zde jsou uvedeny země, které se mohou účastnit.

• Doba trvání projektu je od 12 do 36 měsíců od začátku září 2019.

• Rozpočtová hranice je nejvýše 16 500 EUR (tedy cca 420 000 Kč) na školu ročně.

• Mobility učitelů a žáků jsou podporovány (viz strana 101 v Průvodci programem)

  Další informace o prioritách specifických pro danou oblast jsou k dispozici v Průvodci programem v AJ. (strana 99-124)

 

Doporučujeme vám kontaktovat Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je národní agenturou programu Erasmus+ v České republice a může vám poskytnout podrobnější informace. Také poradí kandidátům, jak napsat a dokončit grantový návrh. Uzávěrka návrhů je 21. března.

Jak najít partnerskou školu GLOBE?

Můžete se obrátit na evropskou školu GLOBE, kterou už znáte, nebo můžete najít novou prostřednictvím této online tabulky. Doporučujeme zaznamenávat kontaktní informace a projektové téma do tabulky co nejdříve, nejpozději však do 28. února. Ostatní učitelé vás pak mohou přímo kontaktovat. Tabulka není veřejná. Je k dispozici pouze pro komunitu GLOBE.

 

Neváhejte a zapojte se,

Váš tým GLOBE

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Mezinárodně