Únor plný hvězd

6. února jsme v Americké centru v Praze předali ocenění Czech GLOBE Star 2019 třem skvělým základním školám.

Únor plný hvězd

Jak již bývá zvykem, ani letošní ročník Czech GLOBE STAR se neobešel bez ohně, experimentů a vtipných scének, které si pro nás připravili žáci oceněných škol. 

Úvodní řeč pronesl kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze pan Erik W. Black a člen Vědecké rady GLOBE a profesor Univerzity Karlovy pan Bedřich Moldan. Svou návštěvou nás poctili další členové Vědecké rady, jmenovitě Josef Brůna z Botanického ústavu AV, Michal Plundra ze Stanice Přírodovědců a Jan Spratek ze vzdělávací kanceláře ESERO Evropské vesmírné agentury.

Ale ti hlavní aktéři byly naše hvězdné školy, jste zvědaví, za co si letos převzaly svá ocenění?

Skokanem roku se stala ZŠ Píšť! Do programu GLOBE jsou zapojeni teprve druhým rokem. Na své první GLOBE Games přijeli hned se dvěma badatelskými projekty, a sklidili velký úspěch a pochvaly za projekty, které měly přesah do občanské společnosti, V rámci svého bádání přišli na závažné nedostatky kvality vody ve své obci, s návrhy na zlepšení se obrátili na vedení obce a podnítili plánování kanalizace. Věnují se také kvalitě ovzduší a měření aerosolů a plánují výsledky svého bádání představit veřejnosti a jednat o možném řešení problémů. Jejich raketový nástup a zajímavé projekty jsme také sdíleli jako příklad dobré praxe v inspiračních novinách.

 

 

ZŠ Dubňany si ceníme za dlouhodobý rozvoj badatelsky orientovaného vyučování, za vytvoření unikátního badatelského týmu učitelů, ketrým se podařilo propojit 1. a 2. stupně v programu GLOBE a Les ve škole. Za vytvoření centra kolegiální podpory v Jihomoravském kraji, za pořádání otevřených akcí (ukázkových vyučovacích lekcí), které mohou navštěvovat učitelé z jiných škol jako inspiraci do svého vyučování.

 

 

ZŠ T.G.M. Moravské Budějovice dostávají ocenění za dlouhodobý rozvoj badatelství nejen ve své škole, ale také za kolegiální podporu, kterou poskytují ostatním školám ve městě. Mají široký záběr svých aktivit, o výsledcích badatelských projektů informují spoluobčany i vedení města. Tým z Moravských Budějovic se také zúčastnil mezinárodních GLOBE Games v Irsku v červnu 2018. V neposlední řadě chceme poděkovat škole za perfektní spolupráci při pořádání GLOBE Games 2017

Slavnostní večer v Americkém centru se opět velmi vydařil a náš dík patří Velvyslanectví USA v Praze za poskytnuté prostory a dlouhodobou podporu programu GLOBE, velký dík také patří společnosti Plastia a KOH-I-NOOR za dary pro oceněné školy.

Třem oceněným školám blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěšných projektů a nadšených studentů!

Děkujeme také všem zúčastněným za krásnou atmosféru, kterou jste nám pomohli vytvořit a již teď se těšíme na další ročník.

              *Váš tým GLOBE*

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Příběhy