Aralské jezero

Na reálném příkladu jsou žáci vedeni k uvědomění, že je potřeba přemýšlet o důsledcích svých činů ještě dříve, než je vykonají. Zamýšlí se, zda člověk dokáže zničit ekosystém plný života.

Aralské jezero
Autor: Marián Diviš, Střední průmyslová škola, Karviná
Nacvičujeme: kladení otázek, formulaci hypotézy, prezentaci a reflexi
Vhodné pro věk/třídu: 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny
Kategorie: Voda

Žáci během svého bádání mimo jiné poznají, že voda je důležitou součástí přírody, že ekonomický zisk není to nejpodstatnější, a v neposlední řadě si uvědomí, že je třeba chránit přírodu a její různé ekosystémy.

Video k lekci: https://youtu.be/1x8GyKypWO8


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení