Co dělá naše město pro přírodu?

V této badatelské lekci je kladen důraz zejména na 5. badatelský krok. Měníme naše město či obec k lepšímu, měníme svět. Učitel pracuje s žáky ve skupinách a kladou si otázky spojené s jejich městem či obcí.

Co dělá naše město pro přírodu?
Autor: Pavlína Šámalová, Gymnázium Jana Palacha Mělník
Nacvičujeme: Všechny badatelské kroky a zejména 5. krok - Měníme své město, měníme svět; Práce v týmu; Tvorba dotazníkového šetření; Prezentace výsledků
Vhodné pro věk/třídu: 3. ročníky SŠ
Potřebný čas: 2 + 2 VH
Kategorie: Trénink kroků BOV

Studenti si kladou otázky spojené s tématem veřejného prostoru, redukcí odpadu atd.

Např. O kolik se zmenšilo/změnilo množství plastového odpadu? Podniká obec nějaké kroky? Jak se město chová k veřejné zeleni? Více inspirace najdete ve článcích v příloze.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení