Trénink kroků BOV

Badatelské dovednosti jsou jako svaly. Musí se trénovat... Vyzkoušejte některé z nabízených aktivitek, badatelské lekce vám potom půjdou, jako po másle!Najdi 5 rozdílů

Při pokusu je důležité mít záznam podmínek, které můžou ovlivnit výsledek.

Co dělá naše město pro přírodu?

V této badatelské lekci je kladen důraz zejména na 5. badatelský krok. Měníme naše město ...

Black Box

Chcete s žáky jednoduchým způsobem nacvičovat kladení otázek? Aktivita slouží jako ...

Kroužek a provázky

Chcete s žáky jednoduchým způsobem nacvičovat formulaci hypotéz? Tato aktivita vám s tím ...

Týden hypotéz - 10 minut denně každý den v týdnu

Představte žákům Týden hypotéz a motivujte je, aby se neobávali říkat své domněnky, vše ...

Dalekohled a lupa

Reflexe je důležitá. Žáci posuzují, jak pracovali ve skupině.

Bez práce nejsou koláče

Reflexe je důležitá. Žáci posuzují, jak pracovali.

Magická vegetace

Naše fantazie proudí, ladíme se na hypotézování, plánujeme ověření!

Kmeny a kořeny

Každý správný badatel se před vlastním výzkumem nejprve poohlédne, co už je o problému ...

Rybí kost

Důležitou dovedností každého badatele je umění klást otázky. A to se musí, jako ...

Motivace historickými snímky

Jak vypadá krajina na současném satelitním snímku? Jak na snímku 60 let starém? Co se ...

Strom otázkovník

Vyvolává ve vás tato fotografie nějaké otázky? A co teprve ve vašich žácích! Tajuplné ...

Práce s daty ze šuplíku

Máte data v šuplíku? Třeba z loňského projektu? Vytáhněte je, skvěle se hodí k tréninku. ...

Kouzelný koberec

Naučit se pracovat s buzolou, trénovat plánování pokusu, vytyčit přesný čtverec - to vše ...