Nebezpečné zastávky aneb minimalizujme nárazy ptáků do skel

Jak se liší vidění lidí, ptáků a hmyzu? Co je to UV zbarvení? A jak se dá nárazům ptáků do skel zabránit? V této lekci je kladen důraz na 5. badatelský krok - změna světa kolem nás.

Nebezpečné zastávky aneb minimalizujme nárazy ptáků do skel
Autor: Alena Klírová, ornitoložka
Nacvičujeme: Žáci se seznámí s badatelskou metodou, seznámí se s 5. krokem badatelského cyklu.
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupěň ZŠ; vhodnější pro 6. a 7. třídu
Potřebný čas: 3 VH
Kategorie: Živočichové

Souvislost mezi skleněnými plochami a úmrtím ptákům si s žáky vysvětlíte díky této badatelské lekci. Žáci si společně formulují otázky a pochopí rozdíl mezi viděním nás lidí a ptáků či hmyzu. Žáci dostanou příležitost pobavit se o problému ať už s vedením školy, starostou obce či veřejností. V této lekci je kladen důraz na 5. badatelský krok.

Věříme, že inspirací pro vás může být Příklad dobré praxe z Mělníka, který najdete na konci přílohy.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení