Živočichové

Badatelské lekce nejen k tématům obratlovců, bezobratlých, možností jejich pozorování,...Podle díry poznáš obyvatele

Že jsou staré stromy a mrtvé dřevo k ničemu? Opak je pravdou.

Pátráme po obratlovcích

Prozkoumejte školní zahradu.. Jací obratlovci se tam vyskytují? Jaké ekologické vazby v ...

Zkoumáme bezobratlé živočichy na zahradě

I školní zahrada jde přetvořit tak, aby se tam cítili dobře nejen žáci a učitelé, ale ...

Nebezpečné zastávky aneb minimalizujme nárazy ptáků do skel

Jak se liší vidění lidí, ptáků a hmyzu? Co je to UV zbarvení? A jak se dá nárazům ...

Detektivem v těle hmyzu

Žáci si procvičí stavbu těla hmyzu. Během lekce si osvojí pojmy z anatomie těla hmyzu ...

Želvy v úzkých

Žáci pracují s informací, že populace želv na planetě se neustále zmenšuje a hrozí jim ...

Pamatovák včelky Máji

Žáci zjistí spoustu zajímavých informací o životě včely medonosné, kromě jiného i to, ...