pH půdy

Určování pH pomocí badatelských pokusů může být nejen zajímavé, poučné ale také zábavné. Lekce je rozdělena do čtyř vyučovacích hodin a provede vás všemi badatelskými kroky.

pH půdy
Autor: Marta Sitorová, ZŠ Dolní Domaslovice
Oblast GLOBE: Pedologie
Nacvičujeme: všechny badatelské kroky
Vhodné pro věk/třídu: 6. - 9. (nejlépe 8. – 9, když už znají pH z chemie)
Potřebný čas: 4 x 45 min (využité vyučovací hodiny zeměpisu a výtvarné výchovy)
Kategorie: Půda a kameny

Žák na základě zpracování vzorků určí pH pod dominatními (borovice) a kodominantními (dub) stromy a určí, zda předem stanovená hypotéza byla potvrzena, či vyvrácena. Žák naplánuje pokus, a po jeho ověření porovnává zjištěné výsledky s předem stanovenou hypotézou. Tyto informace poté použije pro zhodnocení pokusu a formulaci závěrů. Výsledky jednoduše prezentuje.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení