Půda a kameny

Badatelské lekce nejen k tématům hornin, druhů kamenů, propustnosti půdy,...Vápník v půdě

Půdy se liší barvou, konzistencí, ale také obsahem živin. V této lekci se dozvíte, jak to ...

Ohrožená půda

Prozkoumejte půdu detailně! Zjistěte, co vše jí ohrožuje a jak ji můžeme chránit.

V jeskyni v pohodě

V čem jsou fyzikální vlastnosti skalních útvarů a jeskyň unikátní?

Vlastnosti hornin a nerostů

Inspirujte se jak zajímavě na fyzikální a chemické vlastnosti hornin a nerostů..

Šutr, kámen, kamínek příběh vyprávějí

Minerály a horniny nejsou oblíbeným přírodovědným tématem žáků a co hůř, že jimi ...

Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

Jaký vliv má složení a velikost půdních částic na schopnost půdy vsakovat vodu? Co je to ...

pH půdy

Určování pH pomocí badatelských pokusů může být nejen zajímavé, poučné ale také ...

Zakleté kameny

Žáci si během lekce vyzkouší všechny badatelské kroky. Uvědomí si změny v naší ...

Není půda jako půda

Prozkoumejte půdu badatelsky!

Hypotézy - nehypotézy o půdě

Správně formulovat hypotézu - to je oříšek... Máme nápad. Zkuste nejprve něco ...