Průměrná teplota

Vyzkoušejte si předpovídat počasí, sběr dat, jejich analýzu a tvorbu grafů.

Průměrná teplota
Autor: Martina Kojecká
Oblast GLOBE: meteorologie
Nacvičujeme: celý badatelský cyklus
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupeň ZŠ
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny v rozmezí 2 týdnů
Kategorie: Meteorologie

Žáci měří a porovnávají venkovní teplotu na různých místech, naměřené hodnoty převádí do podoby grafů. Žáci formulují a ověřují smysluplné hypotézy, dlouhodobě systematicky zaznamenávají data, prezentují své závěry a hledají souvislosti.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení