Ohrožená půda

Prozkoumejte půdu detailně! Zjistěte, co vše jí ohrožuje a jak ji můžeme chránit.

Ohrožená půda
Autor: Monika Olšáková
Oblast GLOBE: pedologie
Nacvičujeme: celý badatelský cyklus
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupeň ZŠ 8. a 9. třída, nebo SŠ
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny
Kategorie: Půda a kameny

Žáci se seznámí s hlavními faktory, které mají dopad na degradaci půdy. Zhodnotí jednotlivé vlivy, které ovlivňují kvalitu půdy, a vyhodnotí, jak na sebe navzájem působí. Na základě získaných informací popíší důsledky těchto vlivů na kvalitu půdy a navrhnou opatření k její ochraně.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení