Simulace vzniku vodních srážek

Vyrobit déšť? Bez problému. Na to je Gloubák odborník! Nebo ne? V lekci se žáci dozví, k čemu jsou ve vědě dobré modely a výrobu jednoho vlastního si sami naplánují a vyzkouší.

Simulace vzniku vodních srážek
Autor: Jana Divišová, ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná
Oblast GLOBE: Meteorologie
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupeň ZŠ
Potřebný čas: 2 vyučovací hodiny
Kategorie: Meteorologie

Cíle lekce – tematické / obsahové:

Žáci se seznámí s modelováním (simulací) jako postupem poznávání přírody. I přes svá zjednodušení napomáhají modely a simulace pochopit realitu. Žáci se seznámí s využitím modelů a simulací ve vědě, učení a nácviku dovedností, při hrách.

Cíle lekce - badatelské:

Lekce je zaměřena především na plánování pokusu. Žáci ověří vlastní návrh modelu vzniku některé vodní srážky. V případě nefunkčnosti model opraví. Svůj model popíší a informují spolužáky o své práci. Uvědomí si, že modely a simulátory mají praktické využití v mnoha oborech.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení