Výška stromu v nerovném terénu

Měříte výšku stromů klinometrem? V rovině je to hračka, že? Dovolte svým žákům, aby sami přišli na to, jak to udělat ve svahu. Díky této lekci pak získají i důležité badatelské dovednosti.

Výška stromu v nerovném terénu
Autor: Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec
Oblast GLOBE: Vegetační pokryv
Vhodné pro věk/třídu: 9. ročník
Potřebný čas: 1 vyučovací hodina ve třídě + 1 hodina v terénu
Kategorie: MatFyZem

Cíle lekce – tematické / obsahové:

Žáci aplikují znalosti o goniometrických funkcích v praxi.

Cíle lekce - badatelské:

V lekci jsou rovnoměrně zastoupeny všechny kroky badatelského postupu.

Poznámka: Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou učivo goniometrických funkcí a také mají znalosti o měření výšky stromů v rovině.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení