Určení plochy listu

Plochu listu můžeme zjistit několika způsoby. Pokud žákům napovíte pomůckami, přijdou na ně sami. Trénují tak důležitou dovednost: naplánovat samostatně pokus.

Určení plochy listu
Autor: Liběna a Tomáš Dopitovi, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
Nacvičujeme: plánování a přípravu pokusu
Vhodné pro věk/třídu: od 7. ročníku ZŠ
Potřebný čas: 20 min
Kategorie: MatFyZem

Cíl aktivity: Žáci určí plochu listu (nepravidelného rovinného obrazce) různými matematickými metodami. Vymyslí vhodný postup, naplánují a provedou pokus, zaznamenají výsledky, diskutují o různých způsobech řešení, porovnají výsledky získané různými metodami.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení