Určování bylin a dřevin na pixelu

Přemýšlejte s žáky o bohatství druhů a vzbuďte v nich zájem o poznávání přírody.

Určování bylin a dřevin na pixelu
Autor: Pavla Davidová, Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně
Oblast GLOBE: Vegetační pokryv
Nacvičujeme: určování druhů dřevin a bylin
Vhodné pro věk/třídu: 7. ročník
Potřebný čas: 2–3 vyučovací hodiny
Kategorie: Rostliny / stromy

Cíle lekce: Žáci na výzkumné ploše po skupinách fotografují a určují druhy dřevin a bylin.Lekce obsahuje všechny kroky badatelského postupu.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení