Není půda jako půda

Prozkoumejte půdu badatelsky!

Není půda jako půda
Autor: Věra Králíčková, ZŠ Pomezí
Oblast GLOBE: Pedologie
Nacvičujeme: všechny kroky badatelského postupu
Vhodné pro věk/třídu: 3.–5. ročník
Potřebný čas: 3 × 45 min, mezi hodinami je důležitá pauza – na dokončení pokusů
Kategorie: Půda a kameny

Cíle lekce: Žáci zkoumají neživou přírodu; půda jako nezbytná podmínka života na zemi.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení