Materiály

S čím v GLOBE pracujeme? Zajímají vás naše metodické materiály? Nebo byste si rádi zapůjčili pomůcku pro vaše bádání? Jsme tady pro vás.


Badatelské metodické materiály přímo do výuky

 

Jednoduché badatelské aktivity a lekce použitelné
přímo v hodinách jsou dostupné on-line na:

Do výuky

 

 


Manuál GLOBE

Metodika pro učitele a pracovní listy
 

Jednotná metodika, podle níž provádějí měření GLOBE školy z celého světa, je zdarma ke stažení. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k manuálu budeme rádi, pokud se na nás obrátíte emailem: globe@terezanet.cz.

 

 

Jak začít s programem GLOBE na škole

Úvod

 

Fenologie

Metodika / Pracovní listy


Meteorologie

Metodika / Pracovní listy

Oblaky a oblačné pokrytí - dodatek k meteorologii

Metodika / Pracovní listy

Překlady meteorologických jevů do angličtiny

 

Hydrologie

Metodika / Pracovní listy

Jak se zorientovat v Hydrologii, zadávat vlastní data a získat údaje z databáze najdete v záznamu z webináře GLOBE Hydrologie.

 

Vegetační pokryv

Metodika / Pracovní listy / Snímky DPZ 

Jak se zorientovat ve Vegetačním pokryvu, zadávat vlastní data a získat údaje z databáze najdete v záznamu z webináře GLOBE Vegetační pokryv.

 

Pedologie

Metodika / Pracovní listy

 

Koloběh uhlíku

Metodika / Pracovní listy / Elektronické přílohy

 


Průvodce badatelsky orientovaným vyučováním
 

Rozvíjejte badatelské aktivity pro své žáky přímo v hodinách či venku.
Příručka vznikla díky TEREZABadatelé.cz

Průvodce BOV ke stažení / Přílohy

Tištěného Průvodce BOV si můžete objednat za 350 Kč

Vide k aktivitám najdete na youtube kanálu Badatelé.cz nebo si je stáhněte přímo zde.

 

 

 


Hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování
 

Praktické tipy a zkušenosti od učitelů.

Hodnocení v BOV ke stažení

Tištěné Hodnocení v BOV si můžete objednat za 250 Kč

 

 

 

 

 


PĚT KROKŮ - Příručka pro badatele, kteří chtějí měnit svět

 

Badatelské lekce, příklady dobré praxe a ukázky akčního výzkumu od pedagogů,
kteří se zapojili do projektu CIVIS - zaostřeno na občanské a sociální kompetence. 

Co brání při zavádění badatelství do výuky a jak to překonat. 

Změňte svou výuku, školu či svět k lepšímu!

Pět kroků ke stažení

Tištěnou metodiku Pět kroků si můžete objednat v sadě s Průvodcem BOV za 480 Kč


Zahradní BOMBA
Bádáme a vylepšujeme zahradu - pro nás, zvířata i rostliny 

Inspirativní příručka pro všechny, kteří se rozhodli prozkoumat školní zahradu a přetvořit ji tak, aby se v ní dobře žilo rostlinám, zvířatům i lidem.

Jak na to, se dozvíte v této příručce.

Postupovat můžete stejně jako školy zapojené v tématu roku GLOBE, tedy každý měsíc kousek. Díky dlouhodobosti projektu s žáky můžete vnímat přirozený rytmus a vývoj přírody.

Praktické ukázky a návod, jak bádat a realizovat také 5. krok badatelství, tedy aktivní zapojení a pozitivní změnu!  

Výsledkem budou školní zahrady, které se stanou inspirativními učebnami pro žáky a díky jejich  vlivu i místem zvýšené biodiverzity.

 Zahradní BOMBA ke stažení

Ukázky školních projektů se Zahradní BOMBOU najdete v záznamu webináře GLOBE Café Zahradní BOMBA.


GLOBE pro nejmenší

metodický materiál pro učitele prvního stupně, rozplánované aktivity a úkoly na celý školní rok, ale také dobré nápady, tipy a pracovní listy, jak bádat s malými dětmi. Publikace obsahuje také pracovní listy a omalovánky.

 

Kapitola Klimatické změny

Co se děje s klimatem na Zemi - jednoduše a hravě pro nejmenší...

Kapitola Co se děje v atmosféře?

Jak vznikají barvy na obloze, co jsou aerosoly a jak souvisí s kvalitou ovzduší?

Kapitola Oblaka

Jak vznikají oblaka, jaká mají jména, jak jsou vysoko a jak můžeme předpovídat počasí?

Kapitola Voda 

Co vše můžeme objevovat a pozorovat na výpravě k potoku?

Kapitola Země jako systém 

Jak jsou veškeré systémy na Zemi propojeny a proč jsou vzájemně nepostradatelné?

 


Vodní výzva
 

 Vodní výzva - příručka, která pomůže s pátráním po problémech životního prostředí i s jejich řešením.

 

 

 

 


Návody k obsluze webu www.globe.gov
 

Prezentace a videotutoriály v češtině najdete přímo na mezinárodním webu nebo zde.