Materiály

S čím v GLOBE pracujeme? Zajímají vás naše metodické materiály? Nebo byste si rádi zapůjčili pomůcku pro vaše bádání? Jsme tady pro vás.


Badatelské metodické materiály přímo do výuky

 

Jednoduché badatelské aktivity a lekce použitelné
přímo v hodinách jsou dostupné on-line na:

Do výuky

 

 


Manuál GLOBE

Metodika pro učitele a pracovní listy
 

Jednotná metodika, podle níž provádějí měření GLOBE školy z celého světa, je zdarma ke stažení. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k manuálu budeme rádi, pokud se na nás obrátíte emailem: globe@terezanet.cz.

 

 

Jak začít s programem GLOBE na škole

Úvod

 

Fenologie

Metodika / Pracovní listy


Meteorologie

Metodika / Pracovní listy

Oblaky a oblačné pokrytí - dodatek k meteorologii

Metodika / Pracovní listy

Překlady meteorologických jevů do angličtiny

 

Hydrologie

Metodika / Pracovní listy

Jak se zorientovat v Hydrologii, zadávat vlastní data a získat údaje z databáze najdete v záznamu z webináře GLOBE Hydrologie.

 

Vegetační pokryv

Metodika / Pracovní listy / Snímky DPZ 

Jak se zorientovat ve Vegetačním pokryvu, zadávat vlastní data a získat údaje z databáze najdete v záznamu z webináře GLOBE Vegetační pokryv.

 

Pedologie

Metodika / Pracovní listy

 

Koloběh uhlíku

Metodika / Pracovní listy / Elektronické přílohy

 


Průvodce badatelsky orientovaným vyučováním
 

Rozvíjejte badatelské aktivity pro své žáky přímo v hodinách či venku.
Příručka vznikla díky TEREZABadatelé.cz

Průvodce BOV ke stažení / Přílohy

Tištěného Průvodce BOV si můžete objednat za 350 Kč

Vide k aktivitám najdete na youtube kanálu Badatelé.cz nebo si je stáhněte přímo zde.

 

 

 


Hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování
 

Praktické tipy a zkušenosti od učitelů.

Hodnocení v BOV ke stažení

Tištěné Hodnocení v BOV si můžete objednat za 250 Kč

 

 

 

 

 


PĚT KROKŮ - Příručka pro badatele, kteří chtějí měnit svět

 

Badatelské lekce, příklady dobré praxe a ukázky akčního výzkumu od pedagogů,
kteří se zapojili do projektu CIVIS - zaostřeno na občanské a sociální kompetence. 

Co brání při zavádění badatelství do výuky a jak to překonat. 

Změňte svou výuku, školu či svět k lepšímu!

Pět kroků ke stažení

Tištěnou metodiku Pět kroků si můžete objednat v sadě s Průvodcem BOV za 480 Kč


Zahradní BOMBA
Bádáme a vylepšujeme zahradu - pro nás, zvířata i rostliny 

Inspirativní příručka pro všechny, kteří se rozhodli prozkoumat školní zahradu a přetvořit ji tak, aby se v ní dobře žilo rostlinám, zvířatům i lidem.

Jak na to, se dozvíte v této příručce.

Postupovat můžete stejně jako školy zapojené v tématu roku GLOBE, tedy každý měsíc kousek. Díky dlouhodobosti projektu s žáky můžete vnímat přirozený rytmus a vývoj přírody.

Praktické ukázky a návod, jak bádat a realizovat také 5. krok badatelství, tedy aktivní zapojení a pozitivní změnu!  

Výsledkem budou školní zahrady, které se stanou inspirativními učebnami pro žáky a díky jejich  vlivu i místem zvýšené biodiverzity.

 Zahradní BOMBA ke stažení

Ukázky školních projektů se Zahradní BOMBOU najdete v záznamu webináře GLOBE Café Zahradní BOMBA.


GLOBE pro nejmenší

metodický materiál pro učitele prvního stupně, rozplánované aktivity a úkoly na celý školní rok, ale také dobré nápady, tipy a pracovní listy, jak bádat s malými dětmi. Publikace obsahuje také pracovní listy a omalovánky.

 

Kapitola Klimatické změny

Co se děje s klimatem na Zemi - jednoduše a hravě pro nejmenší...

Kapitola Co se děje v atmosféře?

Jak vznikají barvy na obloze, co jsou aerosoly a jak souvisí s kvalitou ovzduší?

Kapitola Oblaka

Jak vznikají oblaka, jaká mají jména, jak jsou vysoko a jak můžeme předpovídat počasí?

Kapitola Voda 

Co vše můžeme objevovat a pozorovat na výpravě k potoku?

Kapitola Země jako systém 

Jak jsou veškeré systémy na Zemi propojeny a proč jsou vzájemně nepostradatelné?

 


Vodní výzva
 

 Vodní výzva - příručka, která pomůže s pátráním po problémech životního prostředí i s jejich řešením.

 

 

 

 


Návody k obsluze webu www.globe.gov
 

Prezentace a videotutoriály v češtině najdete přímo na mezinárodním webu nebo zde.


Badatelské pomůcky
 

Při vstupu do programu GLOBE obdržíte sadu pomůcek pro měření v hodnotě 10 000 Kč.
Tyto pomůcky splňují předem stanovená kritéria pro to, abyste jimi získaná
data mohli odesílat do mezinárodní databáze programu GLOBE. 

Spolupracujícím školám také zdarma nabízíme možnost zapůjčení
některých nákladnějších přístrojů či většího počtu pomůcek pro experimenty
i dlouhodobá pozorování. V případě zájmu o půjčení pomůcek nás kontaktujte na globe@terezanet.cz  nebo telefonicky

Mnohé badatelské pomůcky však není třeba kupovat ani půjčovat. Je možné si je se žáky vyrobit nebo je zdarma nabízí sama příroda. Které to jsou, čtěte v článku zde