Materiály a pomůcky

O čem ten GLOBE vlastně je? Zajímají vás naše metodické materiály? Nebo byste si rádi zapůjčili pomůcku pro vaše bádání? Jsme tady pro vás.


Badatelské metodické materiály

Jednoduché badatelské aktivity a lekce použitelné přímo v hodinách jsou dostupné on-line zde:
Tréninkové aktivity  Badatelské lekce


Manuál GLOBE - Metodika pro učitele a pracovní listy

Jednotná metodika, podle níž provádějí měření GLOBE školy z celého světa, je zdarma ke stažení. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k manuálu budeme rádi, pokud se na nás obrátíte emailem: globe@terezanet.cz.

Jak začít s programem GLOBE na škole

Úvod

Fenologie
Metodika  Pracovní listy

Meteorologie
Metodika  Pracovní listy

Oblaky a oblačné pokrytí
- dodatek k meteorologii

Metodika Pracovní listy

Překlady meteorologických jevů do angličtiny

Hydrologie
Metodika  Pracovní listy

Vegetační pokryv
Metodika  Pracovní listy

Dálkový průzkum Země                                                                                                                                                                                          - dodatek k vegetačnímu pokryvu

Metodika Snímky DPZ Pracovní listy

Pedologie
Metodika  Pracovní listy

Indikační druhy rostlin v pedologii

Indikační druhy rostlin v pedogii 2

Koloběh uhlíku
Metodika Pracovní listy


Další příručky a metodické materiály

Vodní výzva - příručka, která pomůže s pátráním po problémech životního prostředí i s jejich řešením.


Návody k obsluze webu www.globe.gov

Prezentace a videotutoriály v češtině najdete přímo na mezinárodním webu nebo zde.


Badatelské pomůcky 

Pomůcky, s jejichž pomocí získáváme data odesílaná do mezinárodní databáze, musí splňovat předem stanovená kritéria. Při vstupu do programu obdržíte sadu pomůcek pro nejzákladnější měření. 

TEREZA Vám nabízí zdarma zapůjčení některých nákladnějších přístrojů či většího počtu některých pomůcek pro vaše experimenty i dlouhodobá pozorování:

 

 • Tabulky pro určení barevnosti půd
 • Sada na odebírání porušených a neporušených půdních vzorků
 • Jednodílný žlábkový vrták – půdní 
 • Testovací sady HACH na rozbor vody (nitráty, alkalinita, rozpuštěný kyslík)
 • GPS navigace
 • Fenologická škála (USA) 
 • Sluneční fotometr Calitoo 
 • Luxmetr
 • Infračervený teploměr
 • Hlukoměr 
 • Dendrometr
 • Časosběrná kamera – fenologická     

 

V případě, že budete chtít pořídit další pomůcky nebo máte tipy na nové pomůcky, napište nám na globe@terezanet.cz    


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!