Mentoři programu GLOBE

Využijte podporu zkušených kolegů - učitelů a ředitelů, kteří v GLOBE působí jako mentoři.


 

Milena Bendová 
ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 

Koordinuji program GLOBE a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Práce se žáky z GLOBE týmu mne baví a ráda vám pomůžu, aby se programu GLOBE dařilo také na vaší škole.

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu GLOBE - konzultace je určena Všem učitelům základních a středních škol, kteří začínají s realizací programu GLOBE a zejména těm, kteří chtějí pomoci s odesíláním dat, organizovat MiniGLOBE Games a GLOBE Games.

MilenaBendova@seznam.cz, 739 082 698

Jana Divišová
Základní škola Dělnická v Karviné

Vyučuji matematiku a chemii. Na škole koordinuji program GLOBE a již léta se zabývám zaváděním BOV do výuky. 

Co nabízím:

Konzultaci pro začínajícího GLOBE učitele - konzultace je určena všem učitelům základních škol, kteří začínají s programem GLOBE na své škole a potřebují se poradit a inspirovat. Ukázka badatelské hodiny s následným rozborem - náchlechová hodina je určena všem učitelům základních škol, kteří se zajímají o badatelsky orientované vyučování, a kteří mají chuť jednotlivé kroky BOV, popřípadě celé lekce, zavádět do výuky.

divisova@zs-delnicka.cz

Marián Diviš
SPŠ Karviná 

Učím přírodovědné předměty a od podzimu 2003 jsem GLOBE teacher. V rámci ekologické výchovy a programu GLOBE se snažím brát žáky mimo zdi školy. Ve svých hodinách také používám prvky badatelské metody.

Co nabízím: Vše kolem programu GLOBE.

divis@sps-karvina.cz

Tomáš Dopita 
ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Učím přes 30 let, nejprve na SŠ, poté 20 let na škole základní, nyní na pozici zástupce ředitele. Více než 10 let organizuji na naší škole program GLOBE, prošel jsem víceletými vzdělávacími programy projektové a badatelské výuky. 

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu GLOBE v podmínkách vaší školy - konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol, kteří buď uvažují o zapojení své školy do programu GLOBE, nebo s programem již začali, ale potýkají se s problémy, které se týkají např. práce s dětmi, spolupráce s vedením školy, materiálovým vybavením apod.

Seminář pro učitele, nebo pro učitele a skupinu žáků - prakticky vedený seminář s teoretickým i praktickým návodem na provádění měření a experimentů v programu GLOBE je určen všem učitelům základních a středních škol, kteří v programu již pracují a chtějí rozšířit své porfolio činností o další oblasti. 

tomas.dopita@tiscali.cz

Liběna Dopitová
ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Vyučuji na II. stupni zejména matematiku, přírodopis, ekologickou výchovu a pěstitelské práce. 20 let pracuji ve škole jako koordinátor EVVO a realizuji s žáky program GLOBE. Mám zkušenosti s budováním přírodní zahrady. Baví mě učit děti venku, pozorovat, bádat, mít prožitek z výuky.

Co nabízím:

Exkurze na škole - exkurze ve školním areálu je určena všem učitelům základních škol zapojených do programu GLOBE, kteří začínají s realizací programu, chtějí své aktivity v programu rozšířit, nebo potřebují poradit s vybudováním stanovišť pro meteorologická, fenologická či hydrologická měření.

Konzultace k realizaci programu GLOBE v areálu školy/školní zahradě - všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE, kteří začínají s realizací programu, potřebují zvládnout metodiku měření, chtějí své aktivity v programu rozšířit, nebo potřebují poradit s vybudováním stanovišť pro meteorologická, fenologická či hydrologická měření

libena.dopitova@centrum.cz

Jana Hanáková 
ZŠ TGM Moravské Budějovice

Přes třicet let učím přírodovědné předměty na II. stupni ZŠ. Od roku 2005 koordinuji program GLOBE a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Se svou specializací na pedagogiku volného času realizuji různé terénní programy pro žáky naší školy i široké okolí.

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu GLOBE se zaměřením na práci s odborníky - konzultace spojená s ukázkami záznamů z akcí, kde spolupracujeme s odborníky, je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole.

Konzultace k terénní hře - je určena všem učitelům ZŠ a SŠ zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole začít. Mohu Vám poradit, jak pořádat hru či jiný program v přírodě. Můžete se zúčastnit jako pozorovatel terénní hry. Ukázkové hry se konají cca jednou za dva měsíce.

hanah123456@seznam.cz, tel:  603 193 864

Marta Chludilová 

Učím už hodně dlouho a ráda na ZŠ Dubňany předměty fyzika a pracovní činnosti. Jsem koordinátorkou Programu GLOBE a zúčastňuji se dalších aktivit zaměřených na environmentální výchovu. Pomocí badatelsky orientovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního prostředí v okolí školy. Ráda vám budu nápomocna, aby vás i vaše žáky bádání v přírodovědných předmětech bavilo.

Co nabízím:

Náslech v hodině BOV - všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů. Náslech trvá jednu vyučovací hodinu, po které následuje krátký rozbor a sdílení zkušeností. 

Seminář zaměřený na BOV - všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů. Cílem semináře je seznámit učitele s metodou BOV a předat jim zkušenosti z výuky. Délka semináře je 4 hodiny a místo konání bude zveřejněno na webu Badatelé.cz.

chludilovamarta@seznam.cz, tel.777 570 275

Věra Keselicová
ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

Od roku 2005 koordinuji program GLOBE a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Ráda pracuji se žáky z GLOBE týmu. V roce 2014 jsem patřila mezi hlavní organizátory GLOBE Games, které naše škola spolupořádala.

Co nabízím:

Konzultace k organizaci GLOBE Games - je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE, kteří budou pořádat GLOBE Games nebo se rozhodují, zda akci pořádat a obávají se, jestli to zvládnou.

Konzultace k realizaci programu GLOBE se zaměřením na práci žáků - konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE nebo těm, kteří chtějí s realizací GLOBE na své škole začít. 

Workshop zaměřený na hydrologická měření v terénu i v laboratoři - workshop je určen všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu GLOBE, kteří se chtějí podrobně seznámit a osobně si vyzkoušet hydrologická měření v terénu i v laboratoři.

verakeselicova@seznam.cz nebo na tel. čísle 608 642 411

Hana Kožíšková
Gymnázium Kadaň

Učím na Gymnáziu v Kadani přes 40 let, z toho 26 let jsem působila jako zástupkyně a poté ředitelka školy. Přes své předměty biologii a chemii jsem se dostala k environmentální výchově a spolupráci s TEREZOU. Od roku 1997 na škole koordinuji programu GLOBE. Poznávání přírody pro mě bylo a je největší dobrodružství, které se snažím zprostředkovat i svým žákům.

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu GLOBE pro ředitele a učitele základních a středních škol včetně ukázky měření v meteorologii, hydrologii a fenologii.

Pomoc při zavádění badatelsky orientované výuky na škole, konzultace k organizaci venkovní terénní výuky, mentoring v oblasti aktivních metod výuky ekologie a přírodních věd. 

Konzultaci k přípravě a realizaci celostátní akce GLOBE Games a regionálních Mini GLOBE Games.  

koziskova.hana@gymnazium-kadan.cz 

Bronislav Králíček   
ZŠ Pomezí

Na škole jsem od roku 1980, od roku 1988 vykonávám funkci ředitele, díky níž jsem mohl realizovat mnoho ekologických projektů a získat mnoho zkušeností. S TEREZOU spolupracuji už 30 roků a zapojil jsem se do většiny jejich projektů. V programu GLOBE je naše škola zapojena od jeho začátku v ČR. Během této doby se při práci v tomto programu vystřídalo už skoro 300 žáků. A „Gloubu“ se u nás daří i po 20 letech. Vím proto, co všechno naší škole tento program dal a jak je pro naši školu přínosný. 

Co nabízím:

Prezentace o programu GLOBE - prezentace je určena pro ředitele a učitele základních škol. Konzultace k realizaci programu GLOBE - konzultace je určena ředitelům a učitelům základních škol, v případě konání na mé škole může být spojená s praktickými ukázkami různých měření v GLOBE.

kralicekbronek@unet.cz , 737 027 298, 461 729 170, www.zspomezi.cz/nabidkamentori

Věra Králíčková  
ZŠ Pomezí

Mám více než pětatřicetiletou praxi na prvním stupni ZŠ. Vždy jsem se snažila do výuky zařazovat nové metody učení. Projektové a skupinové vyučování mě dovedlo i k metodě badatelského vyučování, které zdokonalilo a propracovalo metodu využívání pokusů ve výuce.

Co nabízím:

Konzultace k lekcím BOV pro učitele I. stupně - všem učitelům prvního stupně základních škol. Motivační seminář BOV pro I. stupeň - na objednávku všem učitelům prvního stupně základních škol. 

vera.kralickova@unet.cz,  734 532 998 či www.zspomezi.cz/nabidkamentori

Jan Mazůrek

Učím na druhém stupni ZŠ Kunratice na Praze 4, přírodopis a zeměpis. Z vlastní zkušenosti vím, že badatelsky orientovaná výuka  dokáže děti rozvíjet a motivovat bez ohledu na jejich dosavadní školní výsledky, protože  navazuje na jejich přirozenou touhu po poznávání světa. Nejlépe se bádá venku v reálném prostředí při zapojení všech smyslů.

Co nabízím:

  • Individuální mentorské vedení v oblasti BOV
  • Semináře BOV jak pro začátečníky tak i pro pokročilé
  • Otevřené hodiny s prvky BOV
  • Supervize hodin s prvky BOV
  • Supervize badatelských projektů

jan.mazurek@zskunratice.cz

Dagmar Pivková 

Jsem učitelkou ZŠ v Bystřici nad Pernštejnem se čtyřicetiletou praxí. Koordinuji program GLOBE, Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Vztah k přírodě mi není lhostejný a děti , které mají zájem řešit problémy spojené s naší planetou, nás spojuje. Ráda vám pomohu s programem GLOBE, aby vaši žáci zvládali měření v oboru meteorologie a hydrologie.

Co nabízím:

Exkurze k realizaci programu GLOBE se zaměřením na meteorologii a hydrologii - exkurze je určena učitelům základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit do programu GLOBE.

Seminář k realizaci programu GLOBE (obor hydrologie) - seminář je určen učitelům základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit do programu GLOBE.

pivkova.d@zsbystrice.cz

Lenka Pořízková
Gymnázium Jana Palacha Mělník

Jsem učitelkou biologie, ekologie a chemie a zároveň působím jako koordinátor EVVO. Vedu žáky k poznání a lásce k přírodě, rozumnému využívání přírodních zdrojů, angažovanosti a odpovědnosti za své činy. Do výuky začleňuji GLOBE, badatelství a učení venku.

Co nabízím:

Mám zkušenost  s vedením týmu pedagogů a rozvojem kolegiální spolupráce na škole. V projektu Mistři kolegiální podpory jsme s kolegy v přírodovědných předmětech rozvíjeli badatelsky orientované vyučování. Nabízím pomoc při zavádění badatelství do výuky ve škole i v terénu. Mohu motivovat k učení venku a k založení a využití přírodní zahrady ve výuce. Poradím, jak pracovat s týmem žáků na badatelském úkolu při přípravě na konferenci GLOBE GAMES.

lenka.porizkova@gjp-me.cz, 604 984 501

Jiří Suchý

Jsem ředitelem Základní školy v Bánově s více než 30 letou praxí. Na škole učím přírodopis, chemii, informační a komunikační technologie a badatelské praktikum. Od roku 1997 jsem koordinátorem programu GLOBE na naší škole a zúčastňuji se dalších aktivit týkajících se environmentální výchovy. Pomocí badatelsky orientovaného vyučování vedu žáky ke zkoumání životního prostředí v okolí školy. Rád vám budu nápomocen, aby vás i vaše žáky bádání v přírodovědných předmětech bavilo.

Co nabízím:

Náslechová hodina BOV - náslech k podpoře badatelsky orientovaného vyučování (BOV) s následným rozborem a diskusí je určen všem učitelům základních škol, kteří mají zájem aplikovat metody BOV ve výuce přírodovědných předmětů.

Seminář Základy badatelsky orientovaného vyučování (BOV) - je určen všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů.

jiri.suchy@zsbanov.cz, 572 646 230, 737 684 944

Andrea Tláskalová

Učím na prvním stupni ZŠ J. V. Sládka Zbiroh. Vedle programu GLOBE koordinuji i programy Ekoškola a Les ve škole a vedu kroužek Malých debrujárů. 

Co nabízím:

Náslech v hodině BOV - všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů. Náslech trvá jednu vyučovací hodinu, po které následuje krátký rozbor a sdílení zkušeností. 

Seminář zaměřený na BOV - všem učitelům základních škol, kteří mají zájem seznámit se s badatelsky orientovaným vyučováním ve výuce přírodovědných předmětů. Cílem semináře je seznámit učitele s metodou BOV a předat jim zkušenosti z výuky. Délka semináře je 4 hodiny a místo konání bude zveřejněno na webu Badatelé.cz.

a.tlaskalova@gmail.com

Markéta Vokurková

Učím na prvním stupni ZŠ Kunratice v Praze. Víc než třináct let se snažím děti vést k samostatnosti a odpovědnosti za své činy. Učím je pozorovat svět kritickým badatelským okem a prožívat radost z učení. Často chodíme ven. Vedu nepovinný předmět GLOBE pro žáky 4. a 5. ročníku. Bádáme ve všech předmětech. Podílela jsem se na zavádění badatelsky orientované výuky napříč celou školou. Prvky BOV nyní zařazují téměř všichni pedagogové naší školy na prvním i druhém stupni. Nově se snažíme do badatelství zapojovat i školní družinu.

Co nabízím:

Nabízím podporu při zavádění badatelsky orientované výuky. Mám zkušenosti s proškolením celého pedagogického sboru.

marketa.vokurkova@zskunratice.cz, 605 178 889

Pavel Broža

Na  cestu GLOBE mne navedli dlouholetí mentoři ze Vsetína – manželé Dopitovi. Díky TEREZE jsem byl na naší škole součástí týmu zapojeného do projektu CIVIS, v jehož rámci jsme ověřovali badatelsky orientovanou výuku jako učební metodu ve vzdělávání žáků. Učím na ZŠ Mánesova Otrokovice. Jsem přesvědčen, že všechny přírodní vědy se dají v rozumné míře učit badatelsky. K tomu hledám aktivně cesty a příležitosti. Dále mám snahu, aby GLOBE nebyl v mém i školním vzdělávání něco navíc, nýbrž běžnou součástí, protože nádherně splňuje výstupy dané rámcovým a tím i školním vzdělávacím programem.

Co nabízím:

V GLOBE se zaměřuji na oblast meteorologie, fenologie (Green Up a Down včetně Evropské fenologické kampaně) a na využívání dálkového průzkumu země, zejména na využití satelitních snímků pro zkoumání lokálních i světových problémů životního prostředí. Mám zkušenosti s GLOBE Games, s International Virtual Symposium Conference i Climate Detectives (aktivita Vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné kanceláře v ČR – ESERO ČR) i společnými GLOBE projekty jak s českými, tak i zahraničními školami. Nabízím otevřené BOV hodiny, konzultace telefonické i u nás na Mánesce. O výletu k Vám do školy se dá diskutovat. Vše, co s žáky dělám, zveřejňuji minimálně na svém padletu (forma elektronické nástěnky).

broza@zsotrman.cz

Kompletní nabídka mentorů ke stažení zde.


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!